Verduurzaming
&
energietransitieVroeg of laat krijgt iedere VvE er mee te maken, verduurzaming! Een ingrijpend en tijdrovend proces wat veel vragen oproept.

Welke mogelijkheden zijn er? Wat gaat verduurzaming kosten en wat is de terugverdientijd van onze investeringen? Zitten er ook risico's aan verduurzamingsmaatregelen? Welke overheidsregelingen zijn er en waar moeten we aan voldoen om hier aanspraak op te kunnen maken?

Hoe kom je tot een goed verduurzamingsplan

Hiervoor genoemde is een greep uit de vragen die wij krijgen. Om op een goede en effectieve wijze te verduurzamen is het goed te beginnen bij de basis. Het analyseren van de huidige situatie en opstellen van een gedegen plan. We onderscheiden hierin een aantal mogelijkheden om tot zo'n plan te komen:

 • Energie Quickscan
 • Maatwerkadvies
 • Haalbaarheidsonderzoek

Energie Quickscan

Nog in een oriënterende fase? Dan is een locatiebezoek met een quickscan een goed middel om inzicht te verschaffen op basis van de huidige situatie. Het geeft een globaal beeld van de energiebesparende maatregelen voor uw complex. Daarnaast geeft het een ruwe indicatie van de kosten om de verduurzamingsmaatregelen daadwerkelijk toe te passen.

Maatwerkadvies (EMA)

De wens om op korte termijn concrete stappen te zetten richting verduurzaming? Kies dan voor een energie maatwerkadvies. De rapportage voldoet aan de eisen van het NWF (Nationaal Warmtefonds) en geeft inzicht in welke energiebesparende maatregelen en pakketten er mogelijk zijn. Een aantal andere kenmerken zijn:

 • Visuele inspectie van de binnen- en buitenzijde
 • Aandacht voor binnenmilieu
  • Vocht
  • Schimmels
  • Thermisch comfort
  • Ventilatie
 • Berekenen huidige energetisch toestand o.b.v. werkelijk energieverbruik
 • Onderzoek naar bouwkundige en installatietechnische maatregelen
 • Onderscheid in mogelijke maatregelen voor de VVE en individuele eigenaren
 • Rapportage is geschikt voor financiering bij NWF
 • Met dit rapport mogelijk een RVO SEEH-subsidie

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is de vervolgstap op het maatwerkadvies. Hierbij worden één of meerdere doorgerekende maatregelpakketten verder onderzocht. Hierbij ligt de nadruk op de financiële consequenties voor zowel de VvE als de individuele leden.

 • Analyse van het MJOP
 • Mogelijke besparingen op toekomst onderhoud in beeld brengen
 • Liquiditeitsbegroting instandhouding versus uitvoering
 • Kasstroomberekening op basis van een duurzaamheidslening
 • Woonlastenberekening op basis van woningtype en breukdelen
 • Rapportage met tabellen en grafieken voor ALV-besluitvorming

Gerelateerde diensten

Opleverkeuring nieuwbouw

Ontvangt u binnenkort de sleutel van uw nieuwbouwwoning? Dan is deze naar alle waarschijnlijkheid al volledig duurzaam gebouwd en voldoet deze al aan de toekomstige eisen.


Zorg er dan ook voor dat de oplevering naar uw eisen en wensen is en laat u begeleiden door een onafhankelijke inspecteur van PBS Vastgoed. Alles tot in de puntjes geregeld!


Lees verder

Bouwbegeleiding

Heeft u al reeds een verduurzamingsplan en staat u op het punt om van plan naar praktijk te gaan? PBS Vastgoed helpt in de uitvoering van offertetraject tot controle van de eindafrekening.


Onze onafhankelijke directievoering en toezicht (ont)zorgen een goede technische uitvoering met duidelijke wekelijkse (foto)rapportages van het (ver)bouwproces.

Lees verder