Conditiemeting
NEN 2767De conditiemeting conform de NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. De conditiemeting dient gezien te worden als een soort “liniaal” waaraan de technische staat van een gebouw of bouwdeel kan worden gemeten.

Dit meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar. Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw, kan het instrument ook worden gebruikt om vast te stellen wat de wenselijke onderhoudstoestand is.

Conditie meten met één maat

Afspraken over het gewenste niveau zijn essentieel om prioriteiten te kunnen stellen in de uitvoering van een onderhoudsprogramma. Immers, er is zelden voldoende budget beschikbaar om een gebouw gedurende zijn hele gebruiksduur op “nieuwbouwniveau” te houden. Daarbij komt dat een dergelijk hoog kwaliteitsniveau ook meestal niet nodig is. De prioriteitenstelling vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de conditiemeting.

Hiermee wordt vastgelegd welke prestatie-eisen aan een object/gebouw worden gesteld en welk belang de gestelde eisen ten opzichte van elkaar hebben. Als aan een object/gebouw gebreken worden geconstateerd, die een prestatie waaraan hoge eisen worden gesteld aantasten, moeten deze gebreken met prioriteit worden verholpen.

Een objectieve check

De gestelde eisen kunnen zowel op financieel gebied liggen (er zijn geen gebreken toelaatbaar die voor hoge gevolgschade kunnen zorgen), als op functioneel gebied (bijvoorbeeld gebreken die het primaire productieproces verstoren) en bijvoorbeeld esthetisch gebied. Welke eisen er worden gesteld en waar de prioriteiten liggen, is sterk afhankelijk van de organisatie en de doelstellingen van de organisatie met betrekking tot het gebouw.

Beleidsmakers en technici beschikken met deze conditiemeting over een objectief middel waarmee over onderhoud kan worden gecommuniceerd. Hiermee kan sturing worden gegeven aan diverse onderdelen van het totale onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau kunnen meer onderbouwde beslissingen worden genomen omtrent het gewenste onderhoudsniveau of het toewijzen van onderhoudsgeld.

Downloads

Download hier een NEN 2767 voorbeeldrapportage

Gerelateerde diensten

Opname belendingen

Wilt u de conditie van uw woning of complex vastleggen omdat er binnenkort een bouwproject gaat starten in uw omgeving?

Met een opname belendingen leggen wij onafhankelijk de huidige bouwkundige staat nauwkeurig vast om toekomstige discussies omtrent schade te voorkomen.

Lees verder

Meerjarenonderhoudsplan

Wilt u niet alleen de staat van het onderhoud in kaart brengen maar ook een financieel plan eraan koppelen?


Kies dan voor een meerjarenonderhoudsplan waarbij u naast een conditiemeting ook budgettaire rapportages krijgt en inzicht in het financiële plaatje van het aankomende onderhoud.

Lees verder