Garantiebeheer

Met de garantiebeheer van PBS Vastgoed gaat u dit niet gebeuren. Voor uw nieuwe vastgoed maken wij een garantieplan op waarin wij, op basis van de contrastukken, alle bouwdelen opnemen die onder de garantieregeling valle...

Inmeten NEN2580

PBS Vastgoed voert metingen van vastgoed uit, conform NEN2580, voor onder andere projectontwikkelaars, beleggers en facilitaire bedrijven ten behoeve van benchmarking en om het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) voor ...

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan voor Vereniging van Eigenaars Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten ...

Opname belendingen

U kunt dit met een gerust hart aan de deskundigen van PBS Vastgoed overlaten.Wij leggen de bouwkundige staat van de belendingen nauwkeurig vast, door middel van foto's en duidelijke omschrijvingen van de gebreken. Zo ont...

Projectmanagement

In alle gevallen is uw projectmanager van PBS Vastgoed uw sparringpartner en adviseur in alle van belang zijnde onderwerpen, zoals risico’s, procedures, vergunningen, selectie, contractvorming en meer- en minderwer...

Thermografisch onderzoek

PBS Vastgoed verzorgt deze thermografische onderzoeken conform de NEN-EN 13187 richtlijn voor kwalitatief onderzoek. Een onderzoek bestaat uit de opname op locatie en een adviesrapportage. Thermografisch onderzoek i...