Bouwbegeleiding (VvE)

Met onze bouwbegeleiding zorgen wij ervoor dat uw project onder controle is en blijft. Wij zorgen ervoor dat uw wensen vertaald worden naar een haalbaar en economisch ontwerp en brengen u vervolgens in contact met betrou...

Bouwtechnische quickscan

Op verzoek van makelaars hebben wij de bouwtechnische quickscan ontwikkeld. Dit is een passende oplossing voor woningen met (ernstige) gebreken die lang in de verkoop staat. Soms schrikken gebreken potentiële kopers...

Energielabel (EPA-U)

Deze energie-efficiëntie wordt weergegeven als Energie Index (EI) die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld en die verschilt per bedrijfsgebouw. De beoordeling vindt plaats door EPA-U gecertificeerde bedrijve...

Energieplan (VvE)

PBS Vastgoed biedt met het VVE Energieplan de mogelijkheid om in vier stappen tot een toekomstgerichte energiebesparing te komen. Het doel is om met onze ervaring en kennis op energetisch en bouwkundig vlak uw VvE maxima...

MJOP quickscan

De MJOP quickscan begroot de diverse kosten op een verantwoorde en onderbouwde wijze naar aanleiding van een bouwkundige inspectie voor een zichtperiode van 10 jaar. Om dit product financieel aantrekkelijk te houden, wor...

Mutatie begeleiding

PBS Vastgoed begrijpt dit maar al te goed en is uw partner voor al uw mutaties. Voor een totaalpakket verzorgen wij: Kritische opname woning en opstellen procesverbaal Her-inspectie op geconstateerde gebreken...

Projectmanagement

In alle gevallen is uw projectmanager van PBS Vastgoed uw sparringpartner en adviseur in alle van belang zijnde onderwerpen, zoals risico’s, procedures, vergunningen, selectie, contractvorming en meer- en minderwer...