Aankoopkeuringen

Als u kiest voor zekerheid bij aankoop van een bestaande woning, dan is een aankoopkeuring een logische eerste stap voor iedereen. Allereerst omdat wettelijk is vastgelegd dat u als potentiële koper een onderzoekspl...

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Tijdens de inventarisatie...

Bouwbegeleiding (VvE)

Met onze bouwbegeleiding zorgen wij ervoor dat uw project onder controle is en blijft. Wij zorgen ervoor dat uw wensen vertaald worden naar een haalbaar en economisch ontwerp en brengen u vervolgens in contact met betrou...

Bouwtechnische keuring

Als u kiest voor zekerheid bij aan- en verkoop van een bestaande woning, dan is een bouwtechnische keuring een logische eerste stap voor iedereen. Allereerst omdat wettelijk is vastgelegd dat u als verkoper een meldingsp...

Bouwtechnische quickscan

Op verzoek van makelaars hebben wij de bouwtechnische quickscan ontwikkeld. Dit is een passende oplossing voor woningen met (ernstige) gebreken die lang in de verkoop staat. Soms schrikken gebreken potentiële kopers...

Conditiemeting NEN2767

Zo'n meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar. Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw, kan het instrument ook w...

Energielabel (EPA-U)

Deze energie-efficiëntie wordt weergegeven als Energie Index (EI) die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld en die verschilt per bedrijfsgebouw. De beoordeling vindt plaats door EPA-U gecertificeerde bedrijve...

Energielabel (EPA-W)

Een definitief energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van A tot en met G. Het A-label is het en...

Expertise onderzoek

Wat houdt een expertise onderzoek in? Wanneer u een technische vraag heeft, kunt u een expert naar de problemen in uw woning of gebouw laten kijken. Onze bevindingen verwoorden wij in een rapport, welke wij altijd met u...