Bouwbegeleiding (VvE)

Met onze bouwbegeleiding zorgen wij ervoor dat uw project onder controle is en blijft. Wij zorgen ervoor dat uw wensen vertaald worden naar een haalbaar en economisch ontwerp en brengen u vervolgens in contact met betrou...

Energielabel (EPA-U)

Deze energie-efficiëntie wordt weergegeven als Energie Index (EI) die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld en die verschilt per bedrijfsgebouw. De beoordeling vindt plaats door EPA-U gecertificeerde bedrijve...

Energieplan (VvE)

PBS Vastgoed biedt met het VVE Energieplan de mogelijkheid om in vier stappen tot een toekomstgerichte energiebesparing te komen. Het doel is om met onze ervaring en kennis op energetisch en bouwkundig vlak uw VvE maxima...

Expertise onderzoek

Wat houdt een expertise onderzoek in? Wanneer u een technische vraag heeft, kunt u een expert naar de problemen in uw woning of gebouw laten kijken. Onze bevindingen verwoorden wij in een rapport, welke wij altijd met u...

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan voor Vereniging van Eigenaars Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten ...

MJOP quickscan

De MJOP quickscan begroot de diverse kosten op een verantwoorde en onderbouwde wijze naar aanleiding van een bouwkundige inspectie voor een zichtperiode van 10 jaar. Om dit product financieel aantrekkelijk te houden, wor...

Technisch gevelonderzoek

PBS Vastgoed kan dergelijke technische gevelonderzoeken voor u uitvoeren. Wij doen dit altijd destructief, wat wil zeggen dat wij diverse openingen in de gevel maken (en weer herstellen) om een gedegen spouwonderzoe...

VvE activeren

Het is een feit dat een slapende VvE veel problemen met zich mee kan brengen. Sinds 1 mei 2008 is het niet langer toegestaan om een slapende VvE te hebben. Sinds die datum is het verplicht om een reservefonds op te bouwe...