Uitkragende vloeren

Uitkragende vloeren

Galerijflat? Opgelet!

Help mijn complex heeft uitkragende galerij- en/of balkonvloeren, wat nu?!

PBS Vastgoed keurt en rapporteert volgens de CUR-publicatie 248

 In mei 2011 is één van de uitkragende galerijplaten van de in 1965 gebouwde Antillenflat te Leeuwarden bezweken en naar beneden gevallen. De oorzaak van deze schade is gelegen in een combinatie van een onnauwkeurige uitvoering, een hogere belasting op de galerijplaat en gedeeltelijke corrosie van het betonstaal. Onderzoek bij een aantal andere soortgelijke flatgebouwen heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van deze oorzaken niet uniek is voor de Antillenflat. Deze vaststelling is de aanleiding voor het opstellen van een protocol voor het op uniforme wijze onderzoeken en beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende vloerconstructies, zoals bij de Antillenflat.
Het opstellen van dit protocol is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes, vereniging van woningcorporaties.
Het protocol is bedoeld voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren bij galerijflats, die in de periode 1950 – 1970 zijn gebouwd. Deze constructies kenmerken zich door een monoliete verbinding tussen de galerij- en/of balkonvloeren en de verdiepingsvloeren van de woningen.
PBS Vastgoed kan een dergelijke technische inspectie  voor u uitvoeren. Wij doen dit altijd destructief, wat wil zeggen dat wij diverse openingen in de vloeren maken (en weer herstellen) om een gedegen beton onderzoek uit te kunnen voeren. Dit is overigens een vereiste van de gemeente.

Werkwijze PBS Vastgoed
Ons onderzoek naar de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats bestaat uit een 5 stappen plan:

Stap 1: Verkennend onderzoek vloerconstructie en belastingen
Stap 2: Aanvullend onderzoek naar de wapening
Stap 3: Constructieve beoordeling
Stap 4: Destructief onderzoek ter verkrijging van informatie over (put)corrosie
Stap 5: Aanvullende constructieve beoordeling

Rapportage
De uitkomsten van ons onderzoek verwerken wij in een zeer gedetailleerde full color rapportage. Dit rapport verstrekken wij in 2-voud en tevens digitaal in pdf en kan aan het bevoegd gezag (dienst Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente ) worden aangeboden.

Garantie
Technische gevelonderzoeken worden op verschillende manieren aangeboden en uitgevoerd. Uw gemeente stelt echter specifieke eisen aan dit onderzoek, welke zij vaak in hun brief omschrijven, en keuren rapportages af die hieraan niet voldoen. Wij garanderen u dat onze rapportage wordt goedgekeurd door uw gemeente.

Wat als uw vloer(en) niet meer voldoen?
Wanneer is vastgesteld dat één of meerdere vloerplaten niet voldoen aan het afkeurniveau volgens NEN 8700, dan moeten op korte termijn maatregelen worden genomen. Het flatgebouw voldoet immers niet meer aan de wettelijke bouwregelgeving.

De maatregelen kunnen bestaan uit:
• constructieve maatregelen;
• lastbeperkingen;
• buiten gebruik stellen.

Voor de begeleiding en advisering in de eventuele te nemen maatregelen kunt u ook bij PBS vastgoed terecht.