Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek

Hebt u last van storende tochtklachten en kunt u de oorzaak niet achterhalen?

Benieuwd naar de warmtelekken in uw woning of vastgoed?

Thermogrfisch onderzoek! Ook voor het opsporen van lekkages

Door middel van een non-destructief thermografisch onderzoek is het mogelijk om thermische onregelmatigheden in gebouwen en installaties kwalitatief te detecteren. Met een infrarood warmtebeeldcamera wordt de temperatuur van een object of gebied contactloos gemeten en in kleurgradaties weergegeven.
PBS Vastgoed verzorgt deze thermografische onderzoeken conform de NEN-EN 13187 richtlijn voor kwalitatief onderzoek. Een onderzoek bestaat uit de opname op locatie en een adviesrapportage. Thermografisch onderzoek is geschikt voor bijvoorbeeld:
  • Gebouwschilonderzoek (NEN-EN 13187)
  • Lekkages en detectie in vloerverwarming en leidingen
  • Waterlekkages in wand en bodem
  • Overbelasting in laagspannings schakelkasten
  • Tochtklachten
  • Als onderdeel van het Energieplan
De uitkomsten van het thermografisch onderzoek kunnen desgewenst verwerkt worden in een rapportage, voorzien van eventuele herstelmaatregelen en een raming van de bijbehorende kosten. Het is tevens mogelijk om de gemaakte opnamen met de infraroodcamera voor u vast te leggen in een digitaal bestand.