Technisch beheer (vastgoed)

Technisch beheer (vastgoed)

Laat uw onderhoudszorgen onze missie worden

Altijd een bouwkundige met expertise tot uw beschikking

Maak gebruik van ons inkoopvoordeel

Het technisch beheer van uw vastgoed is een vak apart. Om uw (groot)onderhoud goed uit te voeren moet u verstand hebben van inkopen, techniek, de markt, processen en een basiskennis bouwrecht. Het werken met een vaste partner kan hierbij erg efficiënt werken, mits de doelstellingen van u en uw partners gemeenschappelijke delen hebben. Alleen dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de te leveren inspanning van uw partners.

Het werkt voor u overzichtelijk wanneer u één aanspraakpunt hebt voor het technisch beheer van uw vastgoed die dus ook integrale verantwoordelijkheid draagt. Zo creëren we een gezamenlijk belang om life cycle te denken en oog te hebben voor Total Cost of Ownership (TCO).
PBS Vastgoed is graag uw partner in het technisch beheer van uw vastgoed. Wij staan open voor, c.q. hebben ideeën over, innovatieve samenwerkingsverbanden om doelstellingen gemeenschappelijk te krijgen en zo eventueel risicodragend te kunnen participeren.

Wij kunnen dat ene aanspreekpunt voor u zijn, doordat wij verschillende specialismes zelf in huis hebben en andere gezocht hebben in Lean samenwerkingsverbanden, waarover wij heel transparant met u communiceren. Samenwerkingsverbanden die wij aangaan met andere specialisten zijn duurzaam, omdat hieraan een uitvoerige selectiebeleid aan ten grondslag ligt en wederzijds ruime inspanningen geleverd worden om deze relaties te onderhouden en te verbeteren, met als enig doel het bevorderen van toegevoegde klantwaarde.

Laat uw onderhoudszorgen onze missie worden. Wij nemen het technisch beheer geheel of gedeeltelijk van uw vastgoed over. Wij ontzorgen u compleet en besparen u een hoop vrije tijd. Naast oplossingen op maat, bieden wij ook 2 basis totaaloplossingen aan (Integrated Facility Services).

Technische beheer Vastgoed (basis)
Wij coördineren het gehele technische beheer van uw vastgoed, daar waar het gaat om fysieke instandhouding van uw vastgoed. Wij doen dit onder andere door het:
 • Opstellen van een onderhoudsbeleid
 • Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Kapitaliseren van het MJOP
 • Jaarlijks actualiseren van het MJOP
 • 3-jaarlijks uitvoeren van een her-inspectie t.b.v. het MJOP
 • Opstellen van jaarplannen met de onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP
 • Het uitbesteden van werkzaamheden zoals schoonmaak, onderhoud groenvoorziening, e.d. inclusief controle hierop
 • Afsluiten van onderhoudscontracten voor liften, automatische deuren e.d.
 • Verzorgen van bouwbegeleiding bij (groot)onderhoud
 • Inspecteren van bijzondere gebreken en/of klachten (expertise onderzoek)
 • Verzorgen van een presentatie aan het bestuur over de actuele stand van uw technisch beheer en het komende jaarplan

Technische beheer Vastgoed (comfort)
Wij coördineren het gehele technische beheer van uw vastgoed, daar waar het gaat om fysieke instandhouding van uw vastgoed gaat. Daarnaast nemen wij uw verantwoordelijkheden over als gebouweigenaar en geven wij invulling aan alle bijbehorende verplichtingen. Wij doen dit onder anderen door het:
 • Genoemde oplossingen bij technische beheer Vastgoed (basis)
 • APK-keuring
 • Asbestinventarisatie
 • Garantiebeheer
 • Laagspanningskeuring
 • Legionella beheersplan
 • En nog veel meer
Het uitbesteden van uw technisch beheer bij PBS Vastgoed biedt u de volgende voordelen:
 • U maakt gebruik van ons inkoopvoordeel
 • U hebt altijd een bouwkundige met expertise ter uw beschikking
 • U ontlast uw secundaire afdelingen
 • Uw technisch beheer wordt altijd vakkundig en professioneel uitgevoerd
 • Dit alles voor een vast bedrag per jaar
 • Wij verdienen onszelf terug in tijd, geld en kwaliteit
Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.