Spouwankeronderzoek

Spouwankeronderzoek

Bent u door de gemeente aangeschreven vanwege risicogevels?

Risicogevels: doorgemetseld, >4 bouwlagen en bouwjaar 1945-1980

Let op dat u zich aan de onderzoekseisen van uw gemeente houdt

Op 9 november 2006 verscheen een onderzoek van de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) naar veiligheidsproblemen met gevelbekleding. De aanleiding voor dit onderzoek was dat in de zomer van 2005 op vier plaatsen gevelplaten naar beneden waren gevallen. Het ging om het Hilton-hotel in Rotterdam op 23 mei 2005, de Rabobank in Rotterdam op 8 juli 2005, een winkel in Sneek op 28 juli 2005 en een flatgebouw in Sittard op 31 juli 2005.

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft gemeentes opgelegd om binnen hun gemeente een inventarisatie op te stellen van gebouwen met “risico gevels”. Gebaseerd op deze inventarisatie worden gebouweigenaren aangeschreven om een spouwankeronderzoek te laten uitvoeren.
PBS Vastgoed kan een dergelijk technische gevelonderzoeken voor u uitvoeren. Wij doen dit altijd destructief, wat wil zeggen dat wij diverse openingen in de gevel maken (en weer herstellen) om een gedegen spouwonderzoek uit te kunnen voeren. Dit is overigens een vereiste van de gemeente.

Werkwijze PBS Vastgoed
Ons spouwankeronderzoek bestaat in beginsel uit twee delen. Een (visuele) inspectie van de betreffende gevels, waarbij wij de volgende zaken beoordelen en/of meten:
 • Ventilatievoorzieningen
 • Aanwezige spouwankers middels een metaaldetector
 • Ankerpatroon aanwezige spouwankers
 • Kwaliteit van het metsel- en voegwerk (conditiemeting NEN2767)
 • Aanwezige metselwerkopvangconstructies
 • Aanwezige lateiconstructies
 • Waterabsorptie van de stenen en het voegwerk (indringingsproef van Karsten)
 • Vaststellen kenmerken metselwerk
 • Vaststelling kenmerken voegwerk
 • Hardheid van het voegwerk
Vervolgens worden er in alle betreffende gevels inspectieopeningen gemaakt en wordt de gevel ter plaatse van deze openingen onderzocht op de volgende punten:
 • Vaststelling opbouw totale gevel
 • Beoordeling kwaliteit aanwezige spouwankers, incl. een trekproef
Rapportage
De uitkomsten van ons onderzoek verwerken wij in een zeer gedetailleerde full color rapportage. Dit rapport verstrekken wij in 2-voud en tevens digitaal in pdf.

Garantie
Technische gevelonderzoeken worden op verschillende manieren aangeboden en uitgevoerd. Uw gemeente stelt echter specifieke eisen aan dit onderzoek, welke zij vaak in hun brief omschrijven, en keuren rapportages af die hieraan niet voldoen. Wij garanderen u dat onze rapportage wordt goedgekeurd door uw gemeente.

Wilt u meer over weten over risico gevels, of een spouwankeronderzoek kijkt u dan op onze kennisbox