RGVO

RGVO

Heldere afspraken omtrent uw onderhoud

Kostenbesparend en minder risico

Altijd een optimale conditie van uw vastgoed

Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO) is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf.
De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhoudsbedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

Het grote voordeel voor de eigenaar is dat hij zich meer kan richten op zijn corebusiness en dat het onderhoud wordt geoptimaliseerd. Doordat de onderhoudspartij risicodrager is, zie je in praktijk vaak dat zij sneller geneigd zijn om innovatieve technieken toe te passen. Immers efficiënter werken, leidt tot beter onderhoud, minder risico’s en daaraan gekoppeld minder kosten. Voor de onderhoudspartij is het grootste voordeel dat er gestreefd wordt naar een langdurig partnership, waardoor er een betere borging is van de bedrijfszekerheid.
Voordelen resultaatgericht onderhoud gebouwen en installaties
  • financiële zekerheid
  • minder risico’s
  • minder specialistische kennis nodig
  • kostenbesparing
  • geen toezicht op de uitvoering nodig
  • mogelijkheid om te sturen op hoofdlijnen
  • kostenbesparing
  • verbetering van kwaliteit
  • partnership
PBS Vastgoed werkt nauw samen met partijen om uw vastgoed in optimale conditie te behouden en te besparen op uw onderhoudskosten die kunnen oplopen tot 20% of meer.

Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.