RgdBOEI®

RgdBOEI®

Eenduidig en helder inspecteren

Conditiemeting conform de NEN 2767

Verlaging van uw onderhoudskosten

RgdBOEI® is in Nederland een inspectiesystematiek die beoogt alle vormen van inspecties van gebouwen te integreren tot één systeem. De RGD heeft de systematiek in 2009 geïntroduceerd. RgdBOEI® is geregistreerd als handelsnaam.
 
In het verleden werden vaak verschillende inspecties uitgevoerd aan gebouwen, gebouwgebonden of gebouweigen installaties en andere gebouweigen onderdelen. Die inspecties werden om verschillende redenen uitgevoerd (zie inleiding) met vaak tegenstrijdigheden, conflicten, dubbel en niet efficiënt werk als resultaat.
De inspecties die tezamen worden gevoegd om tot één geïntegreerde inspectie te komen betreffen:
 • onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties;
 • brandveiligheid en gebruikersvergunning;
 • arbo, gezondheid en veiligheid;
 • energieverbruik, energiezuinigheid, duurzaamheid;
 • specifieke noodzakelijke inspecties in verband met geldende vergunningen.
Omdat met al deze inspecties meerdere partijen (inspecteurs) in één gebouw, meerdere malen naar het zelfde bouwdeel keken en nog steeds kijken met iedere keer een ander doel is gekozen om deze inspecties te integreren. 

De RGD heeft na lang ontwikkelen in samenwerking met de marktpartijen (zowel de vastgoedmarkt als de inspectiemarkt) gekozen voor twee invalshoeken:
 • Aspecten;
 • Disciplines.
De aspecten zijn (hier komt de naam BOEI vandaan):
 • Brand;
 • Onderhoud;
 • Energie en Duurzaamheid;
 • Informatie wet- en regelgeving.
De disciplines zijn:
 • Bouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Transporttechniek.
Omdat voor elk aspect ook elke discipline geldt (en andersom) zijn de geïntegreerde inspecties te verdelen in 16 vakken.


Vastlegging en vertaling
De BOEI-systematiek is een vastlegging van een situatie zoals die is / wordt aangetroffen. De systematiek staat niet toe dat de inspecteur zegt wat er moet gebeuren. De analogie met een röntgenfoto wordt vaak gebruikt om de systematiek binnen het werkveld van het onderhoud te plaatsen. De röntgenfoto legt vast dat er wat aan de hand is, de specialist bepaalt in overleg wat er moet gebeuren. De systematiek moet leiden tot een integrale inspectie met één inspectieverslag. Daarop volgt een advies. De BOEI-systematiek kiest er voor deze petten strak gescheiden te houden. 

Deze uniforme werkwijze is bruikbaar voor zowel strategisch voorraadbeleid als keuzes op objectniveau. Gebouwgebruikers, beslissers en andere betrokkenen ervaren een efficiënte werkwijze en kunnen beschikken over instrumenten die een integrale benadering van keuzes in het vastgoedbeheer mogelijk maken. Gebouwgebruikers zijn ook meer actief betrokken bij het maken van keuzes. 

PBS Vastgoed hanteert de inspectiemethodiek conform de RgdBoei en NEN 2767.