Opleverkeuring

Opleverkeuring

De oplevering is juridisch een zwaarwegend punt in het bouwproces

De verantwoordelijkheid verschuift van de aannemer naar de opdrachtgever

Leg geconstateerde gebreken altijd goed, schriftelijk vast

De oplevering van uw woning of verbouwing is een juridisch zwaarwegende gebeurtenis. U wordt in de gelegenheid gesteld om gebreken aan uw woning te signaleren, waarbij de aannemer gehouden is aan een terstond herstel. De geconstateerde gebreken worden opgemaakt in een proces verbaal van oplevering.

De oplevering van uw woning of verbouwing is dus een belangrijk moment. Wij van PBS Vastgoed begeleiden u op professionele wijze door de oplevering van uw woning heen. De oplevering van uw woning neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Binnen deze tijd controleren wij elke ruimte van uw woning zorgvuldig en nemen ook de tijd om uw ook uw buitengevels, schuur, garage, dak en kruipruimte te inspecteren.


Waarom een bouwtechnische keuring bij oplevering:
  • Een bouwkundige voert een inspectie uit in uw bijzijn.
  • Direct een overzicht van gevonden bouwkundige gebreken.
  • Sterkere positie tegenover de bouwer.
  • Resultaat te gebruiken als uitgangspunt voor depotbedrag notaris.
  • Advies over verdere stappen

Onze vanaf tarieven
Opleveringkeuring verbouwing 0 tot 450 m3 € 195,- incl. BTW *
Opleveringkeuring nieuwbouw 0 tot 450 m3   € 250,- incl. BTW *
Opleveringkeuring nieuwbouw 461 tot 700 m3 € 280,- incl. BTW *
  Opleveringkeuring nieuwbouw 701 tot 900 m3   € 310,- incl. BTW *

* - Bij gelijktijdige uitvoering van 3 woningen of meer per dag, ontvangt een iedere opdrachtgever een korting van € 20,- incl. BTW. Keuring is dan vanaf € 230,00 incl. BTW.