Onderhoudsadvies

Onderhoudsadvies

PBS vastgoed geeft u advies op maat

Beheers uw exploitatiekosten met een gedegen MJOP

Voorkom achterstallig onderhoud met een gedegen onderhoudsmanagement

Een gebouweigenaar c.q. beheerder kan de onderhoudskosten alleen laag houden als gebouwen goed onderhouden zijn. En u weet ongetwijfeld ook dat u gebaat bent bij een gestructureerde aanpak van het beheer en onderhoud. Want als het onderhoud ad hoc en niet efficiënt wordt uitgevoerd, ontstaan onnodig hoge onderhoudskosten van uw vastgoed en ook veel ontevredenheid. Denk aan degradatie van de gebouwkwaliteit en een verhoogd risico op onverwachte verstoringen van het bedrijfsproces. Uiteindelijk zijn de kosten die hieruit voortvloeien stukken hoger dan de kosten van doelmatig onderhoud.


Onderhoudsadvies vastgoed
Het technische beheer en onderhoud van vastgoed is een proces dat continu aandacht verdient en gestructureerd moet worden aangepakt. Elk jaar, het hele jaar door! Daarom is goed onderhoudsadvies belangrijk. PBS Vastgoed heeft de verschillende stappen in het proces op een rijtje gezet om u te helpen bij het laag houden van de onderhoudskosten. Onze adviseurs helpen u graag bij het opstellen en uitvoeren van de diverse onderdelen.