MJOP

MJOP

Weet u of u niet teveel, of te weinig reserveert voor uw grootonderhoud?

U wilt toch ook dat uw onderhoudskosten op langer termijn voorspelbaar zijn?

Een goed plan en een juiste begroting onmisbaar voor duurzaam technisch beheer

MJOP voor een perfecte beheersing van de onderhoudskosten. Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een meerjarenonderhoudsplan maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Een MJOP wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en langere termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Afgekort wordt een MeerJaren Onderhouds Planning ook wel MOB, MOP of MJOP genoemd.
Meerjarenonderhoudsplan voor Vereniging van Eigenaars
Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. Een meerjarenonderhoudsplan geeft u dit inzicht!

VvE’s zijn verplicht om jaarlijks voldoende middelen te reserveren voor grootonderhoud. Een meerjarenonderhoudsplan vertelt u precies hoe groot deze reservering moet zijn.
 
Naast vele reguliere meerjarenonderhoudsplan voor appartementencomplexen (VvE’s) en regulier vastgoed hebben wij ook een ruime ervaringen met het opstellen van een maatwerk MJOP voor:

  • boerderijen
  • monumenten
  • molens
  • begraafplaatsen
  • stadhuizen 
Onderhoudskosten beheersen

Aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie voeren wij een conditiemeting (NEN2767) uit en stellen gebreken vast. Hierop baseren wij een onderhoudsplan met begroting voor een zichttermijn van 30 tot 50 jaar; de onderhoudskosten. De uitkomsten van onze inspectie en het uitgebreide meerjarenonderhoudsplan met begroting voor de onderhoudskosten verwerken en bespreken wij graag.

Om onderhoudskosten te beheersen zorgt een MJOP van PBS Vastgoed voor inzicht in:
  • toegepaste bouwmaterialen inclusief hoeveelheden
  • huidige staat van onderhoud
  • huidige gebreken (correctief onderhoud)
  • het te organiseren preventief onderhoud
  • de onderhoudskosten op korte en lange termijn

Het geven van een presentatie over het definitieve MJOP in de ALV, of voor een bestuur, behoort bij ons tot de mogelijkheden.

Vraag direct een offerte voor een MJOP aan voor uw VvE. Wij hebben veel ervaring met het maken van MJOP's in steden als Rotterdam, Vlaardingen, Den Haag ('s Gravenhage), Amsterdam en Hilversum.