Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan

Weet u of u niet teveel, of te weinig reserveert voor uw grootonderhoud?

U wilt toch ook dat uw onderhoudskosten op langer termijn voorspelbaar zijn?

Een goed plan en een juiste begroting onmisbaar voor duurzaam technisch beheer

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een MJOP - Meerjarenonderhoudsplan maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Een Meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en langere termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. Afgekort wordt een MeerJaren Onderhouds Planning ook wel MOP of MJOP genoemd. 
 
Vereniging van Eigenaars

VvE’s zijn verplicht om jaarlijks voldoende middelen te reserveren voor grootonderhoud. Een meerjarenonderhoudsplan verteld u precies hoe groot deze reservering moet zijn.
 

Onze werkwijze

PBS Vastgoed maakt altijd maatwerk meerjarenonderhoudsplannen. Dat wil zeggen dat wij ons plan afstemmen op uw onderhoudsstrategie, toekomstverwachtingen wensen en budget. Dit zijn voor ons uitgangspunten die wij in een intakegesprek met u vaststellen.

Aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie voeren wij een conditiemeting (NEN2767) uit en stellen gebreken vast. Hierop baseren wij een onderhoudsplan met begroting voor een zichttermijn van 30 tot 50 jaar. De uitkomsten van onze inspectie en het plan met begroting verwerken wij tot een uitgebreid full-color die wij altijd met u bespreken.
 

Onze specialiteiten

Naast vele reguliere meerjarenonderhoudsplannen voor appartementencomplexen (VvE’s) en regulier vastgoed hebben wij ook een ruime ervaringen met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor:

  • boerderijen
  • monumenten
  • molens
  • begraafplaatsen
  • stadhuizen
Uw voordelen 
  • Inzicht in toegepaste bouwmaterialen inclusief hoeveelheden
  • Inzicht in de huidige staat van onderhoud
  • Inzicht in huidige gebreken (correctief onderhoud)
  • Inzicht in het te organiseren preventief onderhoud
  • Inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn
Het geven van een presentatie over het definitieve meerjarenonderhoudsplannen in de ALV, of voor een bestuur, behoort bij ons tot de mogelijkheden.