Inmeten NEN2580

Inmeten NEN2580

NEN2580 meting nodig voor uw huurovereenkonst?

Weet u precies wat uw verhuurbare meters zijn?

BVO/NVO/GO/VVO/GNO/FNO/WO, weet u het nog?

NEN2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Kortom een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data. Middels deze norm wordt terminologie eenduidig en staat vast wat bijvoorbeeld het verhuurbaar oppervlakte van uw pand is.
PBS Vastgoed voert metingen van vastgoed uit, conform NEN2580, voor onder andere projectontwikkelaars, beleggers en facilitaire bedrijven ten behoeve van benchmarking en om het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) voor huisvestingsorganisaties te bepalen.

Wij verzorgen inmeten van uw vastgoed, waarvan de uitkomsten worden verwerkt in overzichten die samen met een meetcertificiaat worden gebundeleld in een rapport. Indien gewenst kunnen wij de inmetingen tevens omzetten naar lijnenschetsen, of uitgewerkte plattegronden.

Lees meer over inmetingen of NEN2580.