Huisvestingsaanvraag

Huisvestingsaanvraag

Wij ontzorgen u als gemeente

Eenduidige en uniforme inspectie

Kostenbesparing en zekerheid over de uitvoering

Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kunnen schoolbesturen jaarlijks aanvragen indienen bij de gemeente. De aanvragen die in aanmerking komen voor een vergoeding worden opgenomen in het programma. Deze aanvragen zijn voorzieningen als bedoeld in de verordening. 
Op grond van de bij de wet decentralisatie huisvestingsvoorzieningen (Stb. 1996402) gevoegde "kruisjeslijst", is het mogelijk de elementen die zowel voor het primaire onderwijs (PO) als voor het voortgezet onderwijs (VO) bij de gemeente kunnen worden aangevraagd, te selecteren. De "kruisjeslijst" is het overzicht met de elementen die voor rekening van het bevoegd gezag danwel de gemeente komen.

PBS Vastgoed heeft jarenlange ervaring met de beoordeling van deze huisvestingsaanvragen voor gemeenten. Aangezien wij de expertise in huis hebben om aanvragen op een objectieve en uniforme wijze te beoordelen middels de NEN 2767 (conditiemeten) en deze te toetsen aan de geldende vergoedingenlijst (kruisjeslijst) kan elke (bouwkundige) aanvraag door ons worden beoordeeld. De uitkomst van de inspectie wordt nadien in een rapportage verwoord inclusief fotomateriaal.

PBS Vastgoed biedt voor elke gemeente grote voordelen:
  • Onafhankelijke deskundigheid 
  • (Eventueel) aanspreekpunt naar het bevoegd gezag
  • Uniforme en eenduidige inspectie 
  • Heldere rapportage
  • Jarenlange ervaring 
  • Kostenbesparing 
Naast de beoordeling van aanvragen kan PBS Vastgoed een rol spelen bij controle op de uitvoering. Hierdoor weet u als gemeente dat de kwaliteit is gewaarborgd en dat het geld op een juiste manier word besteed!

Heeft u als gemeente interesse wat PBS Vastgoed voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op.