Funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek

Stel voor herstelwerkzaamheden eerst de exacte oorzaak vast

Funderingsonderzoek bij verkoop of aankoop

Funderingsonderzoek voor renovatie, of restauratie

Al sinds eind jaren ‘80 is duidelijk geworden dat de levensduur van houten paalfunderingen niet onbeperkt is. Deze en andere gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels. Herstel van funderingsschade is vaak een kostbare zaak en dient pas uitgevoerd te worden wanneer de oorzaak ervan is vastgesteld.
Voordat men tot renovatie en/of aankoop van een pand overgaat is het raadzaam om de toestand van de fundering te kennen. De kwaliteit van houten paalfunderingen kan in de loop der tijd afnemen door:
  • aantasting door bacteriën en schimmels
  • overbelasting van de fundering
  • droogstand
  • negatieve kleef
Een funderingsonderzoek c.q. funderingsinspectie is een doeltreffend middel om de kwaliteit van de fundering nu en in de toekomst te kunnen beoordelen. De uit te voeren onderdelen zijn afhankelijk van de situatie en de noodzaak en is daarom bijna altijd maatwerk. Twijfelt u over de bouwkundige staat van uw fundering, neem dan contact met ons op!

Kijk naar de verschillende soorten en onderdelen van onze funderingsonderzoeken op onze kennisbox.