Energieplan (VvE)

Energieplan (VvE)

Jaarlijks stijgende energienota?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Benieuwd naar de terugverdientijden?

Steeds meer Vereniging van Eigenaren ondernemen maatregelen om de steeds stijgende energieprijzen  te lijf te gaan. Hiervoor is expertise en ervaring nodig om de juiste keuzen te kunnen maken. Welke maatregelen zijn eenvoudig haalbaar en welke worden genomen bij onderhoud en renovatie?
PBS Vastgoed biedt met het VVE Energieplan de mogelijkheid om in vier stappen tot een toekomstgerichte energiebesparing te komen. Het doel is om met onze ervaring en kennis op energetisch en bouwkundig vlak uw VvE maximaal te ondersteunen.
 
Het VVE Energieplan bestaat uit vier fasen:
  1. Een Quickscan Energiebesparing VvE
  2. Een verdiepingsonderzoek
  3. Realisatie & Support
  4. Oplevering & Monitoring
Een energiebesparing quickscan VvE levert in principe voldoende inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing bij het gebouw, de appartementen en (centrale) installaties. De mate van verbetering van het energielabel kan worden bepaald. De mogelijkheden voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen, windturbines en houtpelletketels worden hierin naar wens meegenomen. De resultaten worden in een bondige rapportage beschreven waarin ook tips voor de eigenaren worden gegeven.

Indien de VVE besluit energiebesparende maatregelen uit te voeren kan PBS Vastgoed met een Verdiepingsonderzoek de technische en financiële haalbaarheid van de maatregel(en) exacter bepalen. Onze experts kunnen u adviseren op welke wijze de maatregelen ingepland kunnen worden in een renovatieproject of begroot kunnen worden in het MJOP.

Tijdens de Realisatie zijn wij aanspreekpunt voor de aannemer en VVE. Bij uitvoering van de maatregelen bieden wij Support om er zeker van te zijn dat de afgesproken besparingen behaald worden. Wij nemen de regie in handen en zorgen voor bijvoorbeeld een Programma van Eisen, offertes en selecties.

Bij de Oplevering toetsen wij de uitgevoerde maatregelen aan de uitgangspunten en controleren en bewaken het nieuwe energiegebruik via Monitoring. Hier kijkt een energiecoach van PBS met u mee en adviseert de VVE over de behaalde resultaten en afwijkingen.

De kosten voor fase 1 van een Energiebesparing quickscan VvE bedragen € 1.170,- exclusief BTW. De kosten voor fase 2 t/m 4 kunnen wij begroten als de omvang van de projecten bekend is.