Energielabel (EPA-U)

Energielabel (EPA-U)

Wist u dat een energielabel bij verkoop, verhuur, of verbouw verplicht is?

Energielabel (EPA-U) nodig voor uw vastgoed?

Combinatie van label, maatwerkadvies en bouwbegeleiding mogelijk

Alle utiliteitsgebouwen ouder dan tien jaar moeten, als ze verkocht, verhuurd of verbouwd worden, verplicht een energieprestatiecertificaat oftewel energielabel hebben. Per 1 juli 2012 moeten ook nieuwe gebouwen bij oplevering worden voorzien van een energielabel. Het energielabel bevat informatie over de energie-efficiency van een gebouw.

Deze energie-efficiëntie wordt weergegeven als Energie Index (EI) die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld en die verschilt per bedrijfsgebouw. De beoordeling vindt plaats door EPA-U gecertificeerde bedrijven. Aan de hand van de Beoordelingsrichtlijn BRL9500 stellen we vast wat de energieprestatie van een bedrijfsgebouw is. Naast EPA-U certificatie is er ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor EPA-U maatwerkadvies. Dit maatwerkadvies geeft u inzicht welke energiebesparende oplossingen de energiezuinigheid (EPC EnergiePrestatie Coëfficiënt) van een gebouw verbeteren.

De voordelen voor uw organisatie zijn, naast het voldoen aan wetgeving, ook de meerwaarde van uw bedrijfspand bij verkoop van het gebouw. Tenslotte zal een toekomstige koper liever een gebouw kopen dat zuinig is in de exploitatie. Door te investeren in energiebesparings-oplossingen die u structureel en voor de lange termijn financieel voordeel bieden, heeft u ook direct financieel voordeel op de energiekosten.
 

Uw voordelen op een rij
  • U ontvangt het wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat (energielabel).
  • Een grondige analyse van uw energiehuishouding.
  • Concrete voorstellen voor energiebesparende maatregelen en verbeterpunten.
  • Aanbevolen maatregelen zijn in 5 jaar terug te verdienen.
  • U voldoet aan de Wet Milieubeheer.
  • U draagt bij aan reductie van CO2 in het milieu.