Conditiemeting NEN2767

Conditiemeting NEN2767

Conditie meten met één maat

Gecertificeerde conditiemeting nodig?

Uitvoering binnen uw softwarepakket altijd mogelijk

De conditiemeting conform de NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. De conditiemeting dient gezien te worden als een soort "liniaal" waarmee de technische staat van een gebouw of bouwdeel kan worden gemeten. 
Zo'n meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar. Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw, kan het instrument ook worden gebruikt om vast te stellen wat de wenselijke onderhoudstoestand is.

Afspraken over het gewenste niveau zijn essentieel om prioriteiten te kunnen stellen in de uitvoering van een onderhoudsprogramma. Immers, er is zelden voldoende budget beschikbaar om een gebouw gedurende zijn hele gebruiksduur op "nieuwbouwniveau" te houden. Daarbij komt dat een dergelijk hoog kwaliteitsniveau ook meestal niet nodig is. De prioriteitenstelling vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de conditiemeting. Hiermee wordt vastgelegd welke prestatie-eisen aan een object/gebouw worden gesteld en welk belang de gestelde eisen ten opzichte van elkaar hebben. Als aan een object/gebouw gebreken worden geconstateerd, die een prestatie waaraan hoge eisen worden gesteld aantasten, moeten deze gebreken met prioriteit worden verholpen.

De gestelde eisen kunnen zowel op financieel gebied liggen (er zijn geen gebreken toelaatbaar die voor hoge gevolgschade kunnen zorgen), als op functioneel gebied (bijvoorbeeld gebreken die het primaire productieproces verstoren) en, bijvoorbeeld, esthetisch gebied. Welke eisen er worden gesteld en waar de prioriteiten liggen, zal sterk afhangen van de organisatie en de doelstellingen van de organisatie met het beschouwde gebouw.

Beleidsmakers en technici hebben met de conditiemeting een objectief middel waarmee over onderhoud kan worden gecommuniceerd. Hiermee kan sturing worden gegeven aan diverse onderdelen van het totale onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau kunnen meer onderbouwde beslissingen worden genomen omtrent het gewenste onderhoudsniveau of het toewijzen van onderhoudsgeld.

Wij van PBS Vastgoed zijn u graag van dienst met het maken van de juiste keuzes omtrent uw vastgoed.