Bouwkavel

Bouwkavel

Laat uw droomhuis onze missie worden

Wij ontzorgen u van initiatief tot en met nazorg

Zorg dat u kunt terugkijken op een onbezorgde periode

U staat wellicht voor de grootste aankoop in uw leven, het kopen van een kavel en hierop uw droomhuis bouwen. Gemiddeld genomen is dit een traject van anderhalf tot twee jaar. Een periode die vooral leuk en onbezorgd zou moeten zijn. De praktijk is vaak minder rooskleurig. In elk stadium van de bouw, van ontwerp tot oplevering, moeten belangrijke beslissingen genomen worden. PBS Vastgoed heeft de ervaring en expertise om u te begeleiden en wegwijs te maken in elke fase van het bouwproces.
De voorbereidingsfase
PBS Vastgoed loodst u in verschillende stappen door het nieuwbouwproces. Allereerst helpen we u een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw wensen. We kijken daarbij ook vooruit, zodat uw huis niet alleen nu maar ook in de toekomst nog bij u past. Aan de hand van uw wensen en voorkeuren stellen we een realistisch Programma van Eisen op en maken we een inschatting van het benodigde budget en bouwtijd.

Vervolgens gaan we samen met u op zoek naar de juiste architect voor uw project. De belangrijkste functie van de architect is het vertalen van uw woonwensen naar een ontwerp waarin u als opdrachtgever zich “thuis” voelt. Wij zorgen ervoor dat hierbij wordt voldaan aan de verschillende voorwaarden die uw gemeente stelt en vragen bij de gemeente goedkeuring aan voor het voorlopig ontwerp.

Na toewijzing van de bouwaanvraag gaan we over tot het definitief maken van het ontwerp: de technisch realiseerbare bouwtekening. In de technische specificatie/bestek leggen we de te gebruiken materialen vast, evenals de benodigde werkzaamheden en randvoorwaarden, garanties enzovoort. Door onze ervaring zijn we in staat de kleinste details vooraf vast te leggen.

Als laatste stap in de voorbereiding van de bouw vragen we de benodigde vergunningen aan en gaan we op zoek naar geschikte aannemers om het totale werk uit te voeren, binnen de gestelde kostenraming en bouwtijd. We garanderen daarbij uiteraard de beste “value for money”.
 
De bouwfase
Tijdens de bouw treden we op als uw vertegenwoordiger en sturen we het volledige proces. We bewaken de voortgang, voeren de complete bouwadministratie en komen geregeld langs op de bouwplaats, om te controleren of de aannemer zich aan de gemaakte afspraken houdt. Ook houden we voortdurend in de gaten of de kwaliteit van het geleverde werk voldoet. Natuurlijk informeren we u na elk bezoek. Zo ontzorgen we u en bent u toch steeds op de hoogte.
 
De opleveringsfase
Wanneer uw droomhuis af is, voert PBS Vastgoed een opleveringskeuring uit. We inspecteren de geleverde werkzaamheden nauwkeurig en controleren of uw huis voldoet aan de technische specificatie/bestek en tekeningen. Alle bevindingen leggen we vast in het Proces Verbaal van Oplevering, zodat voor alle partijen duidelijk is waar nog eventuele restpunten zijn. Tenslotte verzorgen we de eindafrekening, waarin ook eventueel meer- of minderwerk of verrekening van stelposten is begrepen.
 
Uw voordelen
  • Eén aanspreekpunt voor u en alle andere partijen.
  • U bent verzekerd van goede en heldere afspraken.
  • U kunt terugkijken op een onbezorgde bouwperiode.
  • Wij werken met vakkundige en gekwalificeerde architecten en aannemers.
  • Wij voorkomen kosten achteraf door vooraf uw zaken goed te regelen.
  • Wij garanderen dat wij onszelf terugverdienen in tijd, geld en kwaliteit.