Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Inventariseren en saneren mag uitsluitend gebeuren door gecertificeerde bedrijven

Bij renovatie dient u vrijwel altijd te saneren

U mag asbest in géén geval bewerken

Sinds 1 juni 2008 is de SC-540 (voorheen BRL5052) van kracht die invulling geeft aan de wettelijke verplichting dat asbestinventarisaties worden uitgevoerd door deskundige (gecertificeerde) bedrijven. Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voorafgaand aan renovaties en sloopwerken. Vastgoedeigenaren en -beheerders laten bovendien ook in het kader van de Arbo-wetgeving en met het oog op eventuele aansprakelijkheid, asbestinventarisaties uitvoeren.
Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet - of dat nader onderzoek nodig is.

Bij het saneren van asbest, of het plegen van onderhoud aan bouwdelen met asbest komt vaak heel veel kijken en bent u gebonden aan strenge regels. Het overtreden van deze regels wordt gezien als een milieudelict, waarop zware straffen staan.

Of het nu gaat om het saneren van asbest, of het renoveren van bouwdelen die asbest bevatten, laat PBS Vastgoed uw zorgen uit handen nemen en uw project van initiatief tot en met de nazorg voor u organiseren.

Lees meer over asbest op onze kennisbox.