VvE activeren

Een VvE ontstaat zodra een gebouw gesplitst wordt. Als appartementseigenaar word je van rechtswege lid van een VvE, zodra u uw appartement koopt, óók als die VvE op dat moment slapend is. Lid worden van een VvE is dus geen keuze maar een verplichting. Het lidmaatschap van een VvE eindigt pas bij verkoop of sloop van het appartement.

Een slapende VvE is een VvE die niet actief is. Hier worden geen maandelijkse bijdragen betaald en er wordt ook geen ledenvergadering gehouden.Bezit u een appartement in een slapende VvE en wilt u de VvE laten activeren? Dan moet u onderstaande acties doen:
  • Kadastraal onderzoek
  • Het openen van een bankrekening
  • Naam van de VvE
  • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Om invulling te geven aan uw verplichting om voeldoen reservering op te bouwen voor het bekosten van (groot)onderhoud dient u voor uw VvE een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Met een MJOP hebt u een goede inschatting van de te verwachte algemene kosten en de kosten voor (groot)onderhoud.

Het is een feit dat een slapende VvE veel problemen met zich mee kan brengen. Sinds 1 mei 2008 is het niet langer toegestaan om een slapende VvE te hebben. Sinds die datum is het verplicht om een reservefonds op te bouwen. Tot voor kort werd de wettelijke verplichting om een actieve VvE te hebben echter niet gehandhaafd. Maar: vanaf 1 januari 2010 moeten alle VvE’s (dus ook slapende VvE’s) ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Is een VvE na 1 januari 2010 niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan geldt dit als een economisch delict dat de nodige sancties met zich mee kan brengen.

Kortom uw appartement is hierdoor onverkoopbaar.

Terug naar kennisbox