Vochtproblemen

Ongeveer 70% van oude gebouwen heeft last van vochtproblemen. Ook nieuwe gebouwen hebben geregeld vochtproblemen. Door een huis te bewonen produceert u veel vocht. Elke volwassene zweet per dag - bij rustige activiteit - 1 liter vocht uit. Samen met koken en wassen brengt dat dagelijks 10 tot 20 liter vocht in de woning. Indien een woning niet voldoende geventileerd wordt of of slecht geïsoleerd is, condenseert dat vocht op de koudste oppervakken, zoals glas of metaal. Ook in een geïsoleerde woning kan condensatie ontstaan, op plaatsen waar de isolatie ontbreekt of niet goed is aangebracht. Die plaatsen noemt men koudebruggen. Vocht in huis kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken: optrekkend vocht; doorslaand vocht; condensatie; een lekke leiding etc. Vocht in huis beschadigt uw eigendom en bevordert de ontwikkeling van schimmels; bacteriën en huismijt, die een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van uw kinderen en uw huisgezin. Vochtproblemen en gezondheid

Wetenschappelijke studies bij adolescenten die ademhalingsstoornissen hebben, tonen aan dat 83% van de gevallen van astma, astmatische bronchitis en chronische bronchitis en 87% van de gevallen van chronische neusverkoudheid voorkomen bij adolescenten die in vochtige huizen wonen. 20 à 30% van de bevolking lijdt aan ademhalingsallergieën. Dat is meer dan het dubbele in vergelijking met 20 jaar geleden !
Overlast en schade door vocht is een veel voorkomend probleem in ons natte Nederland. Door hier geen aandacht aan te schenken kunnen niet alleen bouwconstructies, maar ook de waarde van uw kostbare bezit zwaar worden aangetast

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht is het opzuigen van vocht door de muren uit de grond en of uit de kruipruimte. Soms zit er op de buitenmuur een witte uitslag. Deze “zout-uit-bloei” wordt bij bestaande huizen veroorzaakt doordat de muren vocht opzuigen uit de grond en of uit de kruipruimte. Het vocht duwt de in de muur aanwezige zouten naar buiten. Ook binnen in de woning zijn de gevolgen van dit verschijnsel duidelijk merkbaar.

De problemen welke ontstaan door optrekkend vocht zijn:
 • het behang of de stuclaag laten los
 • schimmelvorming achter banken en kasten
 • muffe, soms bedorven lucht in huis
 • een hoge relatieve vochtigheid in huis
 • meer dan normale last van ongedierte
 • in het ergste geval gaan de vloerbalken rotten
 • zeer ongezond voor mensen met reuma en astma
Doorslaand Vocht
Aangezien metselwerk nooit helemaal waterdicht is, kan er doorslaand vocht aan de regenkant van de woning ontstaan. Bouwstenen en specie zuigen altijd regenwater op. Een spouwmuur voorkomt dat het vocht naar binnen komt.

De problemen aan de buitenmuur zijn o.a.:het voegwerk laat los
 • Er komen scheuren en barsten in de stenen
 • vaak zijn er hygroscopische zouten aanwezig
 • algvorming geeft het effect van groene muren.
De problemen aan de binnenmuur zijn o.a.:
 • Het behang laat los
 • schimmelvorming achter banken en kasten
 • muffe lucht in huis
 • een hoge relatieve vochtigheid in huis
Condens

Per dag produceert ieder mens (onder normale omstandigheden) minimaal 1 liter vocht. En dagelijks komt er tussen 10 en 20 liter vocht in de woning. Indien die woning slecht geïsoleerd is zal er condens optreden op de koudste oppervlakken waardoor er vochtplekken ontstaan. Een ander probleem is de zogenaamde ‘koudebrug’. Als een deel van de muur in aanraking komt met zowel koude buitenlucht alsook warme binnenlucht ontstaat er condens dat zich afzet op de muur. Condensatieproblemen kunnen soms pas na jaren zichtbaar worden en zijn vaak moeilijk te beoordelen. Deskundigen met de juiste apparatuur kunnen meestal de oorzaak vaststellen.

De problemen welke ontstaan door condens zijn o.a.:
 • valse tocht
 • beslagen ramen
 • het behang of de stuclaag laten los
 • schimmelvorming achter banken en kasten
 • muffe, soms bedorven lucht in huis
 • een hoge relatieve vochtigheid in huis
 • zeer ongezond voor mensen met reuma
 • zeer ongezond voor mensen met cara

Natte kelders en souterrains

Meestal doet zicht het probleem voor in de kimnaad. Dit is de rand tussen de vloer en de wand. Maar het vocht kan ook door de muren naar binnen komen (zie eerder genoemde paragraaf doorslaand vocht). Of soms door beiden. Een juiste diagnose is hier dan ook zeer belangrijk.

De problemen welke in natte kelders kunnen ontstaan zijn:
 • muffe, soms bedorven lucht in huis
 • een hoge relatieve vochtigheid in huis
 • meer dan normale last van ongedierte
 • leidingen gaan oxideren
 • in het ergste geval loopt de kelder vol met water
 • zeer ongezond voor mensen met reuma en astma 

Terug naar kennisbox