Total cost of ownership (TCO)

Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze waarbij, naast de stichtingskosten, ook gekeken wordt naar de financiële gevolgen van keuzes in de ontwerpfase van gebouwen. TCO brengt de totale kosten op korte en langere termijn in beeld om een beoogde prestatie te kunnen realiseren.Bij gebouwen is bijvoorbeeld niet alleen de huurprijs of de bouwprijs van een gebouw relevant, maar ook de kosten tijdens gebruik voor energie, schoonmaak, onderhoud, bouwkundig onderhoud, beveiliging, bouwkundige aanpassingen en parkeerkosten. De totale kosten tijdens de levensduur worden dus afgewogen en op elkaar afgestemd en niet alleen tijdens de investering.

Waarom Total Cost of Ownership toepassen?

Met de ontwikkeling van functioneel en duurzaam aanbesteden is TCO ook binnen de gebouwde omgeving geïntroduceerd. Hierbij wordt steeds meer gekeken naar de economisch meest voordelige oplossing over de levensduur van een gebouw en het eventueel opnieuw herbestemmen van een gebouw tijdens de levensduur.
Met Total Cost of Ownership worden de consequenties van te maken keuzes inzichtelijk, waardoor op termijn voordeel te halen is. Men kan alleen ontwerpkeuzes maken wanneer men weet wat er te kiezen is!


Total Cost of Ownership levert besparingen op.

Door te kijken naar de totale periode worden betere keuzes gemaakt waardoor de Total Cost of Ownership geoptimaliseerd worden. Hiermee kunnen bezuinigingen in investeringskosten gevonden worden, maar ook in exploitatiekosten. Er wordt voorkomen dat verkeerde bezuinigingen in de investeringskosten leiden tot een veelvoud aan verhoogde exploitatiekosten. Verder kunnen extra investeringen een veelvoud aan besparingen tijdens de levensduur opleveren.

PBS vastgoed kan u helpen om de juiste financiele afweging te maken tussen verschillende scenario's. Door alle kosten en opbrengsten van het project tijdens de gehele levensduur te beschouwen wordt een zuiver vergelijk gemaakt.

Terug naar kennisbox