Scheuren

 Een scheur is een barst of naad in een materiaal die door verschillende oorzaken ontstaan kan zijn.Krimpscheur
Een krimpscheur is een dunne scheur die door het krimpen van het materiaal is ontstaan. Het materiaal is in de bouw meestal stucwerk, beton of hout. Het risico dat een krimpscheur na volledig drogen van het materiaal veel groter wordt, is zeer klein. Constructief heeft een krimpscheur geen enkele betekenis. 
Ook bij aarde, bv. klei, is na uitdroging sprake van krimpscheuren.
 
Zetscheur
Een zetscheur is een scheur in de constructie die ontstaan is als gevolg van zetting. Meestal is zetting een éénmalig verschijnsel en de scheur ontstaat dan, maar de constructie blijft verder stabiel. Een zetscheur is daarom over het algemeen niet ernstig; reparatie is meer een cosmetisch probleem. Niet altijd is duidelijk of de zetscheur groter wordt. Bij twijfel kan op een bepaalde plaats de scheurbreedte gemeten worden en na verloop van tijd nogmaals. Uretek Funderingsherstel heeft hier een speciaal scheurmaatje voor, een soort creditcard met verschillende maten erop (aan te vragen via hun website). 
Bakker Vibraties heeft diverse soorten scheurmeters met bijbehorende registratieformulieren om de scheurwerking in de tijd gemakkelijk en correct bij te houden, ook bv. van een scheur in de binnenhoek van twee muren.
 
Zakscheur
Een scheur in de constructie die is ontstaan als gevolg van zakking. Omdat hier sprake is van ongelijke zakking is een zakscheur bijna altijd problematisch en niet alleen van cosmetische aard.
 
Wanneer de zakking voortschrijdt en er geen maatregelen tegen worden ondernomen zal een zakscheur na verloop van tijd ernstiger worden.

Terug naar kennisbox