Renovatie en Restauratie

Een veel voorkomende misverstand is het gebruik van de termen renovatie en restauratie. Vandaar hieronder een heldere uitleg wat deze termen exact inhouden.Restauratie
Restauratie zijn die handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. In de oorspronkelijke staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd voorwerp dat gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd beschadigd voorwerp. Restaureren doet men al sinds mensenheugenis.
 
Een extreme vorm van renovatie of restauratie is het optrekken van nieuwbouw achter een bestaande gevel. Voor deze werkwijze bestaat de term façadisme.
 
Renovatie
Renovatie of renoveren (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand bouwwerk c.q. woning, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Renovatie of renoveren is niet het geheel slopen en opbouwen van een bouwwerk/woning. Dit wordt herbouw of nieuwbouw genoemd.
 
Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen. Een renovatie wordt veelal uitgevoerd door een aannemer of bouwbedrijf. Tegenwoordig is het verplicht een asbestinventarisatie op te laten stellen voor renovatie, om medewerkers voor blootstelling aan asbest te behoeden.

Terug naar kennisbox