Opleverkeuring

Zowel bij een vooroplevering als bij een eindoplevering adviseren wij een keuring uit te laten voeren door PBS Vastgoed. Dit biedt voor u een maximale zekerheid dat uw woning in de juiste staat wordt opgeleverd conform de regelgeving en de gemaakte afspraken.  Vooroplevering
Een vooroplevering is een keuring tijdens de bouw vóór de uiteindelijke eindoplevering. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het
bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd. Op deze wijze kunt u reeds in een vroeg stadium gebreken en tekortkomingen signaleren en deze melden aan de aannemer.

Eindoplevering
Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De aan- en opmerkingen over de woning worden in het "Proces Verbaal van Oplevering" tijdens de eindoplevering digitaal genoteerd en ter plaatse uitgeprint en ondertekend door partijen, zodat in de fase ná de oplevering deze aan- en opmerkingen door de aannemer kunnen worden hersteld.

PBS Vastgoed biedt u hiermee maximale zekerheid !

Werkwijze
De keuring wordt uitgevoerd door één van onze bouwkundige inspecteurs, die de woning op basis van een visueel onderzoek beoordeelt op alle essentiële punten. De vertegenwoordiger van de aannemer maakt (vaak) gelijktijdig een proces verbaal van oplevering.

PBS Vastgoed loopt met u tijdens de oplevering de gehele woning door en noteert digitaal alle aangetroffen gebreken. De inspecteur treedt tijdens de oplevering op als uw adviseur en behartigt uw belangen.Wij adviseren u om zelf aanwezig te zijn tijdens de opleveringskeuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting over de woning en, indien mogelijk, ook bouwkundige tips.

PBS Vastgoed zorgt ervoor dat alle geconstateerde gebreken en tekortkomingen in het proces verbaal van oplevering worden opgenomen. U ontvangt van ons tijdens de keuring een digitale uitdraai van het proces verbaal van oplevering die gelijktijdig door partijen kan worden ondertekend.

Terug naar kennisbox