NEN2580

NEN2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Kortom een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data.Deze data kunnen onder andere gebruikt worden door het facilitair bedrijf ten behoeve van benchmarking en om het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) voor huisvestingsorganisaties te bepalen. Dit gebeurt veelal door de onderstaande berekening toe te passen. De op vloerniveau gemeten oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten (bijvoorbeeld een woning of kantoorgebouw), die geschikt is voor het beoogde gebruik van deze ruimte of groep van ruimten, is bepaald door de formule A-B+C, waarin:

A Het vloeroppervlakte binnen scheidingsconstructie van een woning, mits netto hoogte ≥ 1,5 meter.

B Het vloeroppervlakte dat buiten beschouwing moet blijven:
  • - buitenruimte
  • - voorziening voor verticaal verkeer > 4 m2 (tot 1 okt 97: 2,5 m2)
  • - technische ruimte > 0,5 m2
  • - buitenberging
  • - schalmgat of vide > 4 m2
  • - bouwconstructie > 0,5 m2
  • - leidingschacht
C Het evenredig deel van de vloeroppervlakte buiten de woning dat eventueel aan de woning wordt toegerekend (gemeenschappelijke ruimte)

NB. Gebruiksoppervlakte woongebouw = som van de gebruiksoppervlakten van de afzonderlijke woningen.

Terug naar kennisbox