Na-isoleren gevel

Het na isoleren van een woning is een verstandige keuze. Veel woningen die gebouwd zijn voor het jaar 1985 zijn zeer slecht of helemaal niet geïsoleerd en dan is het zeker aan te raden te kiezen om na te isoleren.
 
Voordelen van na isoleren
Na isoleren van een woning kan veel voordelen opleveren. Op de eerste plaats kunt u flink besparen op de energierekening na het isoleren van de woning. U vermindert het verlies van warmte aanzienlijk, waardoor u de verwarming minder hoeft te gebruiken en ook minder hoog hoeft te zetten. Hierdoor verbruikt u minder gas en dat zorgt ook weer voor minder luchtvervuiling. De tocht in huis zal sterk afnemen na het isoleren en ook de kans op vochtproblemen wordt aanzienlijk verkleind.Binnengevelisolatie
Onder binnengevelisolatie wordt verstaan het isoleren van een gevel aan de binnenzijde, veelal door middel van een voorzetwand.
 
Het aan de buitenzijde van de gevel geniet uit onder meer bouwfysisch oogpunt de voorkeur. Bij binnengevelisolatie wordt het woonoppervlak verkleind en er zijn vaak aanpassingen aan elektra (leidingen en wandcontactdozen) en vloer- en plafondafwerking noodzakelijk. Het uitvoeren van werkzaamheden in de woning is uiteraard hinderlijk voor de bewoners.
 
Redenen om binnenisolatie toe te passen:
 • Spouwmuurisolatie is onmogelijk of levert onvoldoende isolatie op;
 • Uit kostenoverwegingen: binnengevelisolatie is goedkoper dan buitengevelisolatie (maar duurder dan spouwmuurisolatie);
 • Het uiterlijk van de gevel mag of kan niet gewijzigd worden;
 • overschrijding van de rooilijn door buitengevelisolatie.
Voorzetwand
De klassieke voorzetwand bestaat uit een houten regelwerk of frame dat tegen de te isoleren wand wordt bevestigd en waartussen de isolatie wordt aangebracht. Het frame wordt met een plaatmateriaal afgewerkt dat gesausd, behangen of gestuukt kan worden. In de moderne variant van de voorzetwand zijn de houten regels vervangen door metalen dragers en liggers, de opbouw is in principe dezelfde. In beide gevallen is het noodzakelijk een dampremmende laag aan te brengen aan de warme kant van de voorzetwand, om inwendige condensatie in de constructie te voorkomen.
 
Naisoleren spouwmuur
Een vorm van isoleren waar relatief veel mee te besparen is, is het isoleren van de spouwmuur, of (indien niet aanwezig) de buitenmuur of gevelmuur. Huizen van voor 1970 zijn veelal niet voorzien van gevelisolatie. Let bij deze manier van isoleren goed op de ventilatie in verband met de vochthuishouding. De gevel isolatie is erg energie vriendelijk maar kan haast niet door de doe-het-zelver uit worden gevoerd. Met name de spouwmuur isolatie is een vak apart en dient door een erkend bedrijf uigevoerd te worden. De techniek van spouwmuur isolatie bestaat uit het inspuiten van isolatie materiaal in de spouw (ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van de woning) van de woning. Deze techniek stond bekend als niet erg betrouwbaar omdat er nogal eens vochtproblemen optraden. Dit was vaak het geval bij spouwmuren die isolatie bevatten van het materiaal UF-schuim. Op dit moment is dit niet meer aan de orde en zal een erkend bedrijf eerst uw spouw goed inspecteren of deze wel geschikt is om de isoleren.
 
De meest bewerkelijke vorm van gevel isolatie is het isoleren van de buitengevel aan de straatkant (de kant die van buitenaf zichtbaar is) van de woning .Deze vorm zorgt er voor dat in feite uw gevel ook een renovatie ondergaat en zelfs een uiterlijke verandering kan ondergaan. Dit is wel de meest besparende maatregel, maar dient evenals de spouwmuur isolatie door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden. Dit bedrijf zal u er ook op wijzen dat u mogelijk een vergunning nodig heeft van uw gemeente, mogelijk woont u in een historische woning en is deze vorm van isolatie niet toegestaan.
 
Werkwijze
 • Op de plaatsen waar lint- en stootvoegen elkaar kruisen in het buitenspouwblad, worden gaten geboord. Via deze gaten spuit of blaast men het isolatiemateriaal in de spouw.
 • Vooraleer het opvullen kan beginnen, moeten alle openingen in de gevel (afvoer wasemkap e.d.) dichtgezet zijn. Anders loop je het risico dat het isolatiemateriaal deze openingen zal verstoppen.
 • Daarna wordt het isolatiemateriaal met injectiepistolen in de gaten gespoten of geblazen.
 • Alle boorgaten worden na het vullen van de spouw opnieuw gedicht. 
Soorten isolatiemateriaal
Na-isoleren kan met isolatiematerialen in de vorm van schuim, vlokken en korrels. Daarnaast zijn er ook verschillende natuurlijke isolatiematerialen op de markt.
 • Pur-schuim:
 • UF-schuim:
 • Isolatievlokken 
 • PS-parels:
 • Perlietkorrels:
 • PS-parels met grafiet:
 • Organische materialen ( zaagmeel, houtschilfers, papiersnippers, pluimen, gemalen schelpen, kurk, wol)  
Wel of niet naisoleren?
Met het na-isoleren valt de ventilatie van de spouw weg, maar dat zorgt niet voor problemen in de praktijk. Als de muren in goede staat zijn, de gevel niet dampremmend afgewerkt is en de spouwisolatie goed aangebracht wordt, is de kans op problemen nihil.
 
In de volgende gevallen is het na-isoleren van spouwmuren geen goed idee:
 • Als de buitenkant van de muur is afgewerkt met een dampremmende laag (dampdichte verf, geglazuurde bakstenen, tegels)
 • Als de gevel is opgetrokken uit niet-vorstbestendige stenen
 • Een minimum spouwbreedte van 3 cm is wel vereist voor de meeste isolatiematerialen.

Terug naar kennisbox