Legionella en de VVE

In Nederland hebben we schoon en betrouwbaar leidingwater, desondanks blijft de kans op een legionellabesmetting bestaan. Schoon of besmet water, met het blote oog kunnen we het niet van elkaar onderscheiden. Toch willen we graag zekerheid over de kwaliteit van water. Voor onze eigen gemoedsrust, maar ook omdat eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties op de hoogte moeten zijn van risico's op besmetting in het drinkwatersysteem. Zij hebben de zorgplicht deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Er zijn echter legio manieren te bedenken hoe er invulling kan worden gegeven aan deze zorgplicht.Legionella in de praktijk
 
Laag risicoklasse 
Als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie moet de VvE op de hoogte zijn van risico's op besmetting in het drinkwatersysteem. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een hoge en lage risicoklasse. Een appartementencomplex valt onder de laag risicoklasse. Onder de hoog risicoklasse bevinden zich bijvoorbeeld ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Zij hebben de zorgplicht deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Men voldoet aan de zorgplicht als aangetoond kan worden dat er redelijkerwijs alles aan gedaan is deugdelijk drinkwater te leveren. De wet schrijft echter niet voor hoe er invulling wordt gegeven aan deze verplichting.
 
Invulling van de zorgplicht 
Om er zeker van te zijn dat de bacteriën worden verwijderd, moeten de bacteriën worden gedood. Dit gebeurt door het leidingsysteem thermisch of chemisch te desinfecteren. Ook kunnen de leidingen regelmatig worden doorgespoeld. Deze methoden zijn echter zeer kostbaar en u kunt zich afvragen of het wel nodig is. Het is kostentechnisch vaak voordeliger en voor het milieu minder belastend om eerst te kijken of er wel nagroei plaatsvindt door op een aantal punten monsterafnames uit te voeren. 
 
De zorgplicht wordt ingevuld door een aantoonbaar goed beheer van de installatie. De "Water Werkbladen" zijn hierin leidend. Elke collectieve installatie (en het beheer daarvan) moet voldoen aan de eisen in de Water Werkbladen (NEN 1006). Mocht er wel een besmetting geconstateerd worden, dan kunnen er altijd nog nadere maatregelen genomen worden.
 
Maatregelen                                                                                                        
De volgende maatregelen verkleinen de risico's op een legionellabacterie:
  • Stel het warmwatertoestel (boiler, combiketel, geiser) op minimaal 60 graden af.
  • Spoel alle leidingen door bij terugkomst van vakantie. Voorkom hierbij verneveling door bijvoorbeeld de douchekop in een emmer te houden en de perlator van de kraan te schroeven.
  •  Let op weinig gebruikte kranen, laat deze wekelijks doorlopen. Dit geldt met name bij woningen die te koop staan binnen een VvE waarbij de woning niet meer wordt bewoond.
  • Isoleer de koudwaterleidingen die te veel opgewarmd worden.
  • Koppel loze leidingen af. 
  • Laat de tuinslang na gebruik leeglopen.
  • Aanbrengen van een keerklep om verontreiniging in het leidingnet te voorkomen 

Controle voor uw VVE 
Professionele kennis over de drinkwaterinstallatie, leidingen en bacteriegroei is noodzakelijk om de risico’s op legionellagroei zoveel mogelijk te beperken. Laat u goed adviseren en zorg dat u papieren of certificaten ontvangt van de genomen maatregelen, zodat u wanneer dat nodig is, aan kunt tonen dat u de leidingwaterinstallatie op een juiste manier beheert of bemonstert. Afhankelijk van de situatie moeten daarbij periodiek watermonsters genomen worden voor onderzoek op de aanwezigheid van Legionella om zodoende het water op een adequate manier te beheersen.
 
Professionaliteit en een breed leveringspakket van de leverancier helpen om snel en adequaat in te kunnen grijpen, zodat u zelf zo min mogelijk hoeft te regelen. De kans dat er bij uw VvE sprake is van een legionellabesmetting is niet groot. Toch is het verstandig om notie te nemen van de wetgeving en in ieder geval zelf te controleren, of te laten controleren of u risico loopt. Zo weet u zeker dat u goed zit. 
 
Indien u meer informatie wenst of een gecertificeerde quickscan conform BRL 6010 wilt laten uitvoeren kan PBS Vastgoed u van dienst zijn.

Terug naar kennisbox