Kruipruimte

De kruipruimte (kruipkelder) is de ruimte tussen de bodemafsluiting en de onderkant van de begane grondvloer. De hoogte van deze ruimte dient minimaal 500-600 mm te bedragen. Een kruipruimte hoort altijd goed geventileerd te zijn; maak nooit de muuropeningen dicht. Vochtige kruipruimten kunnen tegen vochtproblemen voorzien worden van een bodemafsluiter, bv.
  • schuimbeton,
  • schelpen (bv. Isoschelp),
  • polystyreen chips (bv. Thermochips van EPS),
  • argex-korrels,
  • bims (puimsteen),
  • oranje folie.
Schuimbeton en vooral polystyreen hebben het voordeel dat zij voor een goede warmte-isolatie zorgen, zodat over vloerisolatie gesproken kan worden. Een andere oplossing kan zijn: een laag grind in de kelder en daarover van "dat oranje plastic". Schelpen hebben het voordeel dat zij optrekkend vocht en stank (grondlucht) voorkomen en dat deze vorm van het isoleren milieuvriendelijk isWater in de kruipruimte
Wanneer er permanent een laag water in de kruipruimte blijft staan, dan is het eerst zaak te ontdekken waardoor er water staat. Dat kan een te hoge grondwaterspiegel zijn (de waterschappen doen er overigens bijna nooit iets aan om die weer te verlagen), maar het kan ook veroorzaakt worden door bv. lekkages. Lekkages kunnen optreden zowel door lekkages van bv. hemelwaterafvoer als door lekken van de betonnen kruipruimte- of keldervloer. 

Bij een hoge grondwaterspiegel kunnen thermochips (drowa-chips) de eenvoudigste en goedkoopste oplossing vormen: onbeperkte werking en levensduur en de aanbrengtijd van thermochips voor een gemiddelde woning is ongeveer een half uur, de chips drijven op het water en door hun vorm en de dikte van de laag (200 à 300 mm) sluiten zij het water blijvend af; zie foto uiterst links hieronder. Door het aanbrengen van een bodemafsluiter wordt verdamping van water tegengegaan.

Doordat een groot deel van de muren van de kruipruimte warmer worden zal bij isolatie van de vloer van de kruipruimte optrekkend vocht in de muur verwaarloosbaar zijn.
 

 Voordelen bodemafsluiter
  • geen stank en vochtoverlast meer
  • behoud van houten balken en vloeren (minder vocht, dus minder kans op rotten)
  • warmere vloer, minder energiekosten
  • minder ziektekiemen (schimmels)
Wellicht kunnen een aantal zandpalen niet te ver van de buitenmuren wateroverlast in de kruipruimte verminderen, maar dan wel
met geotextiel ommanteld omdat anders na een aantal jaren klei en veen de zandpaal verdringen. Ook het aanbrengen van een grindbed en drainage aan de buitenzijde van de kruipruimte kan regenwater sneller laten verdwijnen zodat het niet of veel minder in de kruipruimte blijft staan.

Terug naar kennisbox