Koudebrug/ thermische brug

Een koudebrug is een plaats aan een gebouw waar, door slechte thermische isolatie, warmteoverdracht plaats kan vinden.Bekende koudebruggen
 • de overgang tussen funderingen en wanden in metselwerk of wanden en kolommen in beton
 • balkons
 • vloerplaten in contact met het buitenblad van de spouwmuur
 • lateien, balken en kolommen aangestort tegen het buitenblad
 • raamdorpels
 • negsluitingen
 • vloeren en binnenwanden tegen buitenwanden in geval van binnenisolatie
 • dakranden
 • kopse gevels ter hoogte van een geïsoleerde zoldervloer
 • de knoop tussen een gelijkvloerse wand in metselwerk en de draagvloer waarbij de vloerisolatie tussen de uitvlaklaag bovenop die draagvloer en de dekvloer zit
 • de knopen tussen scheidingsmuren en vloeren bij niet verwarmde aangrenzende ruimten.
Zulke verbindingen kunnen bestaan bij overgangen van een geïsoleerde muur met een vloerconstructie, ook wel bouwknoop genoemd, waarbij de muurisolatie niet overgaat in de vloerisolatie en aldus een "koudebrug" ontstaat. Ook bij de overgang van de muur naar ramen, deuren en dergelijke kunnen koudebruggen ontstaan. Een koudebrug is een geleidend element, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een muur, waar de temperatuur lineair stijgt (of daalt) met de diepte.
 
Tijdens het ontwerp kan een koudebrug opgemerkt worden omdat de isolatie niet doorloopt en worden voorkomen. Wanneer de constructie gerealiseerd is, kunnen koudebruggen door middel van thermografie gevonden worden, want daar is de oppervlaktetemperatuur afwijkend.
 
Gevolgen koudebrug
Koudebruggen kunnen plaatselijk een groot warmteverlies veroorzaken, waardoor luchtcondensatie en andere vochtproblemen kunnen optreden.
 
Gevolg van de koudebrug is naast warmteverlies vooral condensatie van de waterdamp in de warme kamerlucht en daardoor soms schimmelvorming.
Wanneer een koudebrug ontstaat bij een samenstel van twee redelijk warmtegeleidende materialen (staal en beton bv.), dan kan een kunststof profiel tussen deze materialen de koudebrug onderbreken. Een koudebrug tussen binnenzijde en buitenzijde van een woning bij een balkon kan vermeden worden door toepassing van bv. BR100 Isoplus, een dubbelwandig metaal- en kunststofcombinatie, of de Schöck Isokorf (Isokorb) voor de combinatie staal-staal en staal-beton of de Schöck Novomuur (Novomur), een dragend thermisch isolerend bouwelement ter voorkoming van koudebruggen ter plaatse van de aansluiting met de fundering of kelder.
 
Zoals altijd is de detaillering van een gebouw belangrijk, ook bij een verbouwing: bij juiste detaillering kan een koudebrug eerder ontdekt worden.
 
Het warmteverlies kan berekend worden met de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt, die het extra warmteverlies per lopende meter koudebrug aangeeft. Er bestaan tabellen met daarin de coëfficiënten voor verschillende koudebruggen.

Terug naar kennisbox