Kimband en pasta

Het plaatsen van kimband, met pasta in elke hoekverbinding en het douche gedeelte van de badkamer heeft als doel de waterdichtheid van elke vochtige ruimte te waarborgen. Lekkage klachten in badkamers ontstaan regelmatig doordat er geen kimband is geplaatst onder het tegelwerk. Elke voeg werkt, zodat het gebruiken van een voeg WD (waterdicht) niet afdoende is, om lekkage's te voorkomen. Kit lost dit probleem tijdelijk op, want helaas ook kit scheurt en moet eigenlijk elke 2 jaar opnieuw worden aangebracht. In de praktijk gebeurt dat niet, pas als er problemen zijn denken we weer aan het kitwerk. Kit moet zo min mogelijk gebruikt worden om die rede. Zie bijgaande foto waarop het kimband en de pasta goed aangebracht zijn. Mocht de kit gaan scheuren, of loslaten, vangt het kimband verdere narigheid op. Goede en duurzame watervaste aansluiting zijn van cruciaal belang. Dat geldt voor de vloer-/wandaansluiting en bijvoorbeeld voor het detail ter plaatse van een afvoerput. Gebruik daarvoor kimband of een glasvliesweefsel met bijbehorende afdichtpasta. Het tegelwerk waterdicht uitvoeren en afvoegen met waterdichte voegspecie. De voeg ter plaatse van de wandaansluitingen en die rondom de afvoer of het schrobputje met daartoe geëigende siliconenkitvoeg afwerken (dus niet met voegspecie). Een betonopstorting geeft een goed watervast detail als basis voor nieuwe scheidingswanden. Zet scheidingswanden nooit direct op de houten vloer! Vloerdelen bij voorkeur verwijderen. Dek in verband met verstikkingsrisico bij handhaving van de vloerdelen deze nooit af met folie. Boor op regelmatige afstanden gaten in de vloerdelen om ventilatie te bevorderen en daarmee te bereiken dat de bestaande houten draagconstructie kan blijven "ademen". 

Terug naar kennisbox