Inbraakpreventie (checklist)

 Checklist : bepalen van het beveiligingsniveau van uw woning. 
Gewoonten?
Sluit u bij het verlaten van uw woning de ramen en deuren altijd goed al? 
Zorgt u ervoor dat u geen briefjes voor leveranciers op de buitendeur achterlaat? 
Heeft u een einde gemaakt aan de gewoonte, huissleutels in "schuilplaatsen" buitenshuis te bewaren? 
Laat u bij afwezigheid 's avonds het licht branden? 
Neemt u de sleutel uit het slot nadat u heeft afgesloten? 
Heeft u het alarmnummer van de politie bij de hand?
 
Weet u wat u bezit?
Kunt u in een voorkomend geval een omschrijving van uw kostbaarheden geven? 
Weet u het merk, type- en serienummer? 
Heeft u deze gegevens genoteerd? (Speciale registratiekaarten worden door de politiediensten gratis verstrekt.) 
Heeft u uw kostbaarheden voorzien van een persoonlijk merkteken? 
Heeft u een speciale voorziening laten aanbrengen om uw kostbaarheden in op te bergen? 
Zo niet, heeft u uw kostbaarheden verspreid opgeborgen i.p.v. in een "juwelenkistje"?
 
Rondom het huis 
Worden de kwetsbare punten rondom uw huis voldoende verlicht? 
Zijn er voorzieningen aangebracht om te verhinderen dat op het dak, balkon, e.d. kan worden geklommen? 
Zijn ladders en gereedschap goed opgeborgen? 
Kan uw tuin en/of oprijlaan worden afgesloten? 
Is uw tuin zodanig beplant dat een inbreker geen gelegenheid krijgt "onzichtbaar" te werken?
 
De deur 
Verkeren de kozijnen nog in goede staat? 
Is het onmogelijk bijvoorbeeld een schroevedraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van het slot? 
Zijn de deuren voorzien van een kwalitatief goed cilinder- of klavierslot? 
Kan het bouwbeslag (deurschild) slechts met brutale kracht van buitenaf verwijderd worden? 
Bij cilindersloten: steekt de cilinder minder dan 2 mm buiten het bouwbeslag? 
Bij oplegsloten: zijn deze goed bevestigd en zodanig uitgevoerd dat zij niet bijvoorbeeld via de brievenbus kunnen worden bediend? 
Bij deuren die naar buiten opendraaien: zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers (zoals dievenklauwen)? 
Bij deuren met glas: zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet eenvoudig kunnen worden verwijderd?
 
De achterdeur
Voldoet deze deur aan bovengenoemde checkpunten? (Zie "De deur") 
Zijn er voldoende voorzieningen op deze inbraakgevoelige deur aangebracht?
 
De voordeur
Voldoet deze deur aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur") 
Bij "blinde" deuren: zijn er voorzieningen aangebracht waardoor u kunt zien wie er voor de deur staat? 
Zijn er overigens voorzieningen aangebracht die agressief binnendringen kunnen belemmeren (zoals een stevig bevestigde dievenketting of kierstandhouder)?
 
Tuin- en balkondeuren
Voldoen deze deuren aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur") 
Functioneert het espagnolet nog goed? 
Zijn de stanggeleidingen goed bevestigd? 
Past de stang nog goed in de daarvoor bestemde uitsparingen in onder- en bovendorpel (minimaal 1 cm)? 
Zijn de afdekplaatjes van deze uitsparingen nog solide? 
Is het espagnolet afsluitbaar of op andere wijze tegen opwippen beveiligd? 
Zijn er overigens nog voorzieningen op deze inbraakgevoelige deur aangebracht?
 
De schuifdeuren
Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat openschuiven niet meer mogelijk is? 
Kan de schuifdeur niet uit de rails worden gelicht?
 
De garagedeur 
Voor zover de checkpunten van "De deur" van toepassing zijn: voldoet de garagedeur daaraan? 
Indien in de garagedeur een loopdeur is aangebracht: voldoet deze ook aan bovengenoemde checkpunten? 
Bij kanteldeuren: functioneert de centraalsluiting nog goed? 
Zijn de stanggeleidingen goed bevestigd? 
Passen deze stangen of andere grendels nog goed in de daarvoor bestemde openingen? 
Zijn er op andere wijze voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de deur ongeoorloofd kan worden geopend?
 
Het raam
Verkeren de raamlijsten en kozijnen van ramen in de buitengevels (en van de berging) nog in goede staat? 
Is het onmogelijk bijvoorbeeld een schroevedraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van de sluiting? 
Bij ramen die naar buiten opendraaien: zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers, zoals dievenklauwen. dievenpennen e.d.? 
Zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd?
 
Het draairaam 
Is het raamboompje afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd? 
Kan de raamuitzetter worden vastgezet? 
Kan men via een bovenlicht de hendel van het raam eronder met een hulpmiddel bereiken?
 
Dubbele draairamen
Wordt de sluitnaad goed door de stolpnaald of door een T-profiel afgedekt?
Functioneert het espagnolet nog goed? 
Zijn de stanggeleidingen nog goed bevestigd? 
Past de stang nog in de daarvoor bestemde openingen in de boven- en onderdorpel (min. 1 cm)? 
Zijn de afdekplaatjes van deze uitsparingen nog solide? 
Is het espagnolet afsluitbaar of is het raam op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 
Het schuifraam
Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat daarmee oplichten en/of openschuiven worden voorkomen? 
Zijn er overigens voorzieningen aangebracht die voorkomen dat het raam uit de rails kan worden gelicht of kan worden opengeschoven?
 
Valramen of kelderramen
Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de valbeugels kunnen worden uitgebogen? 
Zijn deze valbeugels bevestigd met ééntoerschroeven? 
Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd? 
Bij kelderramen beneden het grondoppervlak: is het rooster van de lichtschacht tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 
Bovenlichten
Is het scharnierend uitzetijzer (combi-ijzer) nog solide? 
Is ervoor gezorgd dat dit uitzetijzer niet valt weg te klappen? 
Is naast dit uitzetijzer het raam voorzien van een afsluitbare vergrendeling of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 
Tuimelramen
Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 
Lichtkoepels
Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de lichtkoepel vanaf het dak kan worden losgeschroefd en opgelicht? 
Zijn er voorzieningen aangebracht die verhinderen dat er naar binnen kan worden geklommen?

Terug naar kennisbox