Hydrofoor installatie

Een hydrofoor is een persinstallatie (drukverhoging) waarmee het waterleidingnet op druk gehouden wordt. Het waterleidingbedrijf levert een minimale voordruk aan van 200 kpa (in regel tussen de 250-350 kpa).

In Nederland is een hydrofoor verplicht indien de druk per tappunt onder de 100 kpa komt. Dit geldt met name voor appartementen vanaf circa 13 meter hoogte (> 3 bouwlagen) boven het maaiveld.Waterdruk
Waterdruk in de leidingen zorgt ervoor dat ook op bovenliggende etages water beschikbaar is voor bijvoorbeeld een douche of een cv-installatie. Het waterleidingbedrijf zorgt voor een waterdruk van 2,5 bar aan de hoofdmeter, dus bij binnenkomst van het water. Voor een goede werking van een cv-installatie of een wasmachine is minimaal 1,5 bar waterdruk nodig. Elke meter aan hoogte die moet worden overwonnen zorgt voor een daling van de waterdruk met 0.1 bar. Dit levert het volgende etageschema op van de waterdruk in Nederland:
  • begane grond: 2,4 bar
  • eerste verdieping: 2,1 bar
  • tweede verdieping: 1,8 bar
  • derde verdieping: 1,5 bar
  • vierde verdieping: 1,2 bar
Huiseigenaren,VVE's of verhuurders zijn verantwoordelijk voor het watersyteem vanaf de watermeter, dus voor de binnenleiding. Bij een lekkage of calamiteiten zal dezelfde eigenaar dit dus ook moeten oplossen.
 
Wanneer de waterdruk te laag is, komt er weinig water uit de kraan. Controleer eerst of het aan de kraan zelf ligt: Schroef de kop eraf en controleer het zeefje. Hebben alle kranen te weinig waterdruk? Kijk dan of de hoofdkraan helemaal opengedraaid is. Indien er nog steeds geen waterdruk aanwezig is kan een hydrofoor een uitkomst bieden.
 
Werking hydrofoor
Een hydrofoorpomp bestaat uit een waterpomp en een drukvat. Dit drukvat zit aan de persleiding van de waterpomp, en is gedeeltelijk gevuld met lucht. Tussen het drukvat en de waterpomp zit een membraan dat ervoor moet zorgen dat lucht en water van elkaar gescheiden blijven. Lucht in het drukvat van de hydrofoorpomp zorgt voor een buffer van druk, waardoor de waterpomp niet meteen hoeft aan te slaan wanneer er een kraan wordt opengezet. Op deze manier is er altijd water beschikbaar met een bepaalde minimum druk.
 
Energiebesparing
Frequentiegestuurde hydrofoorpompen passen zich automatisch aan wanneer de vraag naar water veranderd. Deze waterpompen zijn in staat om de druk vrijwel op een constant (hoog) niveau te houden. Door deze frequentieregeling verbruikt deze hydrofoor 30% minder stroom en produceert tegelijkertijd minder geluid dan een koelkast. Vooral bij lage en reguliere opbrengsten die je veel ziet bij particuliere toepassingen is deze hydrofoor op zijn best t.o.v. conventionele drukverhogingsinstallatie. Met name bij een gecombineerd waterleidingnet (VVE's) biedt deze frequentiegestuurde hydrofoorpompen een uitkomst en een forse energiebesparing.
 
Indien u meer informatie wenst verwijzen wij u graag door naar de website van Duijvelaarpompen (www.dp.nl).
 

Terug naar kennisbox