Funderingsonderzoek

Een funderingsonderzoek kan uitgevoerd worden wanneer er scheuren in muren zichtbaar worden. Er is grote kans dat de scheurvorming veroorzaakt wordt door problemen met de fundering van de woning of het gebouw. Om te beoordelen waar de funderingsproblemen door ontstaan zijn, is het belangrijk een funderingsonderzoek en grondonderzoek te laten uitvoeren alvorens te zoeken naar een oplossing voor het probleem.Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van een fundering moet er eerst onderzoek gedaan worden. Zo’n funderingsonderzoek kan er als volgt uitzien:
  • Grondonderzoek : Is er sprake van verzakkingen van de ondergrond ? Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek verschaft duidelijkheid in het draagvermogen en structuur van de grond. 
  • Archiefonderzoek : is er al eens eerder een funderingsonderzoek geweest en is de fundering al eens hersteld? Staat de woning op houten palen of op staal (=gemetselde fundering)?
  • Visuele inspectie, (meestal alleen aan de straatzijde) het ter plaatse laten bekijken van een pand door een deskundige, om aan de uiterlijke kenmerken vermoedelijke gebreken aan de fundering te kunnen constateren, eventueel met schriftelijke rapportage;
  • Meten, het uitvoeren van een aantal verschillende metingen in en om het gebouw. Een vloerwaterpassing op de eerste verdieping om de scheefstand te bepalen, een lintvoegmeting wordt uitgevoerd om verzakkingen te kunnen vaststellen en een nauwkeurigheidswaterpassing (deformatiemeting of hoogtemeting), het plaatsen van stalen bouten in de muren, het op tienden van een millimeter nauwkeurig meten van de hoogte en het herhalen van de meting enige malen met tussenpozen van bijvoorbeeld drie maanden of een jaar om de snelheid van de zakking op diverse plaatsen te bepalen.
  • Funderingsinspectie, het plaatselijk (meestal bepaalt aan de hand van een lintvoegmeting) blootleggen van het funderingshout en houten paalkoppen door te ontgraven en waar nodig open te maken van bestrating en vloeren en water weg te pompen , vervolgens het bekijken, fotograferen en onderzoeken van de funderingsmaterialen en eventueel het proefbelasten van één of meer palen;
De eerst twee methode zijn globaal en geeft niet altijd voldoende duidelijkheid. Bij de derde methode moet een half jaar of langer gewacht worden op resultaat. Daardoor is die methode minder geschikt voor de aankoopbeslissing van een huis. De vierde methode brengt hoge kosten (van € 850 tot 5.000) met zich mee.
Uiteindelijk blijkt derhalve het ter plaatse laten bekijken van het gebouw door een deskundige toch de meest aangewezen methode om een pand te beoordelen.

Terug naar kennisbox