Energielabel

Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een woning is het daarom belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van de woning. Het energielabel geeft u deze informatie. Verkopers en verhuurders zijn verplicht een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Vanaf 2013 moeten huizenkopers en huurders zeker kunnen zijn van de aanwezigheid van een energielabel bij hun nieuwe woning: zonder het energielabel kan de woning dan niet verkocht worden en hoeven huurders minder huur te betalen.

Eisen aangescherpt
In 2010 zijn maatregelen genomen om het energielabel te verbeteren. De eisen voor het opnemen van een gebouw (door een gecertificeerd energielabel adviseur) zijn aangescherpt. Verder is de controle op de adviseurs strenger geworden, net als de sancties als ze niet werken volgens de eisen.Wat is het energielabel voor woningen?
Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.
 
Het energielabel is geen los papiertje, maar een rapport van enkele pagina's. Daarin staan de eigenschappen van de woning, de gegevens van de adviseur die het energielabel heeft afgegeven en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. En natuurlijk welk energielabel het huis heeft gekregen.
 
Waarom is een energielabel nuttig?
Door het energielabel ziet u in een oogopslag of een woning energiezuinig is (groen energielabel) of onzuinig is (rood energielabel) ten opzichte van andere woningen van hetzelfde type. Bent u op zoek naar een huis, dan kunt u op basis van het energielabel soortgelijke woningen in energiezuinigheid vergelijken.
 
Meer waard
De verwachting is dat koopwoningen met een groen energielabel makkelijker verkocht raken, en voor een gemiddeld hogere prijs, dan woningen met een rood label. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk een hogere hypotheek te krijgen voor een energiezuinige woning. Dat is een extra reden om te letten op het energielabel en te investeren in energiebesparing.
 
Hoe wordt het energielabel bepaald?
Om een geldig energielabel te krijgen moet de eigenaar van de woning of het gebouw contact opnemen met een gecertificeerde energielabeladviseur. De adviseur neemt dan de woning of het gebouw op, en voert de gegevens in een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma in. Dit programma berekent de energie-index van de woning of het gebouw.
 
Deze energie-index bepaalt in welke energielabelklasse (A++ tot en met G) het gebouw valt. De adviseur moet het energielabel ook registreren in een speciale databank. Daarna ontvangt de eigenaar het energielabel.
 
Juiste adviseur: certificering BRL 9500-01
De software waarmee het energielabel wordt bepaald, moet zijn goedgekeurd volgens de zogeheten Beoordelingsrichtlijn 9501 (kortweg BRL 9501). Een adviseur die energielabels afgeeft, moet gecertificeerd zijn volgens de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500-01). Vraag ernaar als u contact opneemt met de adviseur.
 
Geldigheidsduur energielabel
Het energielabel is 10 jaar geldig. Dit betekent dat hetzelfde energielabel gedurende 10 jaar steeds kan worden overhandigd als er een nieuwe koper/huurder van de woning is.
 
Geldigheid na verbouwing
Als de woning na afgifte van het energielabel is verbouwd, dan bent u niet verplicht een nieuw energielabel te laten maken. Maar het is wel slim om na de woningverbetering een nieuw energielabel te laten opstellen, want een beter energielabel levert een hogere verkoop- of verhuurprijs op.
 
Bron
 
 

Terug naar kennisbox