Elektrotechnische installatie

Tegenwoordig kan ene bouwwerk niet zonder elektrotechnische installaties. Deze installaties zorgen voor o.a. verlichting, communicatie mogelijkheden en gebouwbeheersing. Licht- en krachtinstallatie
Voor de meeste woningen volstaat een lichtinstallatie. Deze installatie bedoeld voor aansluitpunten (elektrische toestellen) met 230V.

Voor utiliteitsbouwwerken is een krachtinstallatie onmisbaar. Een krachtinstallatie is voor driefasig elektrisch materieel ofwel 380V.

Verlichtingsinstallatie
Een bouwwerk heeft naast daglichttoetreding ook elektrotechnische verlichting. Hierbij wordt vaak een verlichtingsplan gemaakt. Om een verlichtingsplan te kunnen maken dienen er een aantal uitgangspunten bekend te zijn, hierbij moet men denken aan:
  • inrichting van de ruimte;
  • type gebruik van de ruimte;
  • bouwkundige aspecten;
  • werktuigbouwkundige aspecten;
  • geldende voorschriften;
  • onderhoud van de installatie;
  • energieverbruik;
  • kosten.
Communicatie-installatie
In de huidige samenleving kunnen we niet meer leven zonder de moderne communicatiemiddelen zoals telefonie, internet en televisie. Hiervoor wordt er in een bouwwerk een netwerk van bekabeling aangebracht waardoor in de gewenste ruimtes de benodigde aansluitpunten zijn voor telefonie, internet en televisie.

Gebouwbeheersingsinstallatie
Om een gebouw beheersbouw te houden worden er diverse installaties aangebracht. Deze installaties zorgen voor onderandere het kunnen beheren en beheersen van de kosten van energie (zoals verlichting, verwarming en koeling), de werking en onderhoud van vele installaties, het overzichtelijk en inzichtelijk in beeld brengen van de kosten en taken en het gunstig beïnvloeden van veiligheid, arbeidsomstandigheden en comfort.

Beveiligingsinstallatie
In een bouwwerk worden er tegenwoordig steeds meer typen beveiligingsinstallaties aangebracht. Hierbij moet men denken aan installaties die bescherming bieden tegen brand en inbraak, of die toegang tot het gebouw beheersen doormiddel van bijvoorbeeld intercom of slagboom en alarmeren bij rook of brandontwikkeling en bij mensen in nood (zoals bijvoorbeeld een mindervalide in een toilet of in een bed om een hulpverlenende op te roepen)

Terug naar kennisbox