Daken plat (isolatiewijze)

Er zijn verschillende wijzen om een plat dak op te bouwen waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een plat dak met binnenisolatie , een "koud" plat dak, een "warm" plat dak en een omgekeerd dak.Plat dak met binnenisolatie 
We spreken hier van een koud dak omdat de dakconstructie wordt gescheiden van de binnenruimte door de isolatie en bijgevolg niet wordt opgewarmd door de warmte in de woning. Het dak wordt ook niet beschermd tegen weersinvloeden. Bij dit type dakconstructie wordt de isolatie onmiddellijk tegen de dakconstructie
(bijvoorbeeld een betonplaat) aangebracht. Dit soort dakconstructies moet je vermijden. Het heeft veel nadelen:
  • Het dakvlak is onderhevig aan grote temperatuurschommelingen in winter en zomer. Er bevindt zich immers enkel een waterkerende laag boven het dakvlak en die kan deze schommelingen niet tegenhouden. In de zomer zal het dak dus uitzetten onder invloed van de grote warmte. In de winter trekt het samen door het vriesweer. Dit leidt tot scheurvorming.
  • Door isolatie onderaan te aan te brengen kan er condensatievorming optreden in het dakvlak zelf. Dit vocht tast de isolatie aan zodat deze op termijn van de zoldering loskomt.
Een geventileerd koud plat dak Dit is een dak waarbij tussen de thermische isolatie en de dakbedekking een luchtlaag zit die wordt geventileerd zoals een spouwmuur wordt ge
ventileerd. In die luchtlaag heersen buitencondities. Bij het ontbreken van voldoende ventilatie of een dampremmende laag onder de isolatielaag kan hevige condensatie plaatsvinden. Deze constructiewijze is verboden gezien de grote problemen die ze veroorzaakt.
 
Warm dak
Een warm dak is een dak waarbij de isolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie is aangebracht. Hierdoor wordt de dakconstructie samen met de woning opgewarmd.
Bovenop de isolatielaag wordt een afdekking of waterkerende laag aangebracht. Onder de isolatielaag (tussen de onderconstructie en de isolatie) kan een dampremmende of dampdichte laag worden aangebracht.
Het is een dak waarbij zich tussen de isolatie en de dakbedekking geen op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt die wordt geventileerd. 
 
Het voordeel van een dergelijk dak is
  • dat het dak mee wordt opgewarmd en daardoor minder onderhevig is aan de temperatuurschommelingen buiten. Dit voorkomt onnodig uitzetten en krimpen.
  • dat de dakconstructie kan fungeren als warmtebuffer en zo temperatuurschommelingen in de woning tegengaat. Overdag wanneer het warm is, slaat de constructie warmte op, die 's avond na het afkoelen van de temperatuur weer geleidelijk wordt afgegeven.
  • Als isolatiemateriaal wordt meestal rotswol gebruikt. Het dak kan dan belopen worden, weliswaar niet frequent.
  • Steeds meer daken worden opgebouwd met geprefabriceerde dakelementen. Ook voor platte daken zijn er verschillende types op de markt. Een voorbeeld hiervan zijn geprefabriceerde sandwich-elementen.
  • Het isolatiemateriaal in de plaat is EPS (piepschuim) of PU (polyurethaan). Je kan met andere woorden niet kiezen voor een meer milieuvriendelijk materiaal. Er zijn wel al een aantal bedrijven die een vulling met rotswol aanbieden. De dikte van de isolatie kan gaan tot 240 mm kerndikte voor platte daken. 

Omgekeerd dak
Een omgekeerd dak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de isolatie zich bovenop de afdichting of waterdichte laag bevindt. Dit type dak wordt veel toegepast bij dakterrassen, balkons of parkeerdaken, dus op daken die frequent belopen worden.
 
Aangezien de afdichting niet mag worden geperforeerd wordt het isolatiemateriaal vastgelegd door er ballast (bijvoorbeeld witte keien) op te leggen. De isolatie staat bloot aan alle weersinvloeden (zon, wind, regen, vrieskou, dooi...). In deze extreme condities moet zij haar thermische en mechanische eigenschappen zo goed als volledig behouden. Het isolatiemateriaal moet waterbestendig zijn en een zekere drukvastheid hebben.
Daarom wordt voor deze toepassing altijd hard, geextrudeerde polystyreen (XPS) of hard, geexpandeerde polyurethaan (PUR) gebruikt.

Terug naar kennisbox