CV ketel

Een centraleverwarmingsketel of cv-ketel is het onderdeel van een centraleverwarmingsinstallatie dat voor warm water zorgt waarmee de verblijven in een pand verwarmd worden. Dit systeem wordt de centrale verwarming genoemd. Een combiketel zorgt tevens voor het warme tapwater in een woning.

Een cv-ketel werkt meestal op aardgas of stookolie en verhit met een brander het water in het gesloten systeem. Een circulatiepomp zorgt voor de circulatie van het warme water in het systeem. De cv-ketel is aangesloten op een rookafvoerkanaal of schouw om het rookgas af te voeren. Een thermostaat zorgt voor de regeling van de keteltemperatuur.Rendement
De laatste decennia is het rendement van een cv-ketel door stijgende energieprijzen steeds belangrijker geworden. Op dit moment is er een keuze uit Verbeterd Rendement (VR) en Hoog Rendement (HR). Als minimaal 83% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, spreken we van "Verbeterd Rendement" (VR), vanaf 90% is er sprake van "Hoog Rendement" (HR). Hoog Rendement is onderverdeeld in HR100 (vanaf 90%), HR104 (vanaf 94%) en HR107 (vanaf 96%). Afhankelijk van het verbruik kunnen de besparingen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar.
 
De nieuwste ontwikkeling op cv-ketelgebied is een gecombineerde ketel die in de warmtevraag van de woning voorziet, en die met de restwarmte elektriciteit opwekt. Dit gebeurt middels het procedé van een micro-wkk
 
Hoogrendementsketel
Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een verwarmingsketel op gas die ten opzichte van een conventionele gasketel een hoger rendement heeft, waardoor het gasverbruik lager is. Het Gaskeur HR-label verdeelt HR-ketels in drie categorieën:
  • HR 100, met een rendement van ten minste 100%,
  • HR 104 en tenslotte HR 107, met een rendement van tenminste 107% (Het rendement wordt berekend op de onderste verbrandingswaarde van aardgas, daar is condensatiewarmte niet in meegenomen, vandaar dat bij condenserende ketels de waarde boven 100% uit kan komen). Het hoge rendement wordt bereikt door het koude retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen in een zogenaamde rookgascondensor. Deze gassen bevatten veel waterdamp, die bij dit proces condenseert. Vandaar dat HR-ketels moeten zijn voorzien van een condensaatafvoer.
Hoogrendementsketels zijn in 1981 door Nefit voor het eerst in Benelux geïntroduceerd.
 
Keurmerk
De stichting Energie Prestatiekeur heeft een aantal keurmerken uitgebracht. Hierdoor kunnen ketels onderling beter worden vergeleken.
  • HR-label : Toestellen met een HR-label zijn de zogeheten Hoogrendementsketels. Er zijn drie labels; HR100, HR104 en HR107
  • SV-label : Het SV-label staat voor Schonere Verbranding. Toestellen met een SV-label beschikken over een geavanceerde brander waardoor de NOx-uitstoot zo laag mogelijk gehouden wordt.
  • NZ-label : Het NZ-label staat voor Naverwarmer Zonneboiler. Een cv-ketel met NZ-label kan het water uit een zonneboiler naverwarmen. Dit is nodig wanneer het water in de zonneboiler nog niet de juiste temperatuur heeft bereikt. De cv-ketel fungeert dan als naverwarmer.Daarnaast wordt gesteld dat de naverwarmer geschikt moet zijn voor de hoge inlaattemperaturen van het door de zonneboiler verwarmde water. De watertemperatuur voor zonneboilersystemen is afgesteld op maximaal 85° C, waar de naverwarmer geschikt moet zijn voor minimaal 85° C.
  • CW-label : Het CW-label staat voor Comfort Warm Water. Toestellen die voorzien zijn van dit label voldoen aan belangrijke basiseisen m.b.t. tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement. Er bestaan zes labels, van CW1 tot en met CW6.
  • HRe-label : Het HRe-label staat voor een nieuwe techniek, waarbij de cv-ketel naast het verwarmen van water ook elektriciteit opwekt.

Terug naar kennisbox