CV (capaciteitsberekening)

Bij een te kort aan capaciteit van uw cv-ketel, is het moeilijk tot onmogelijk om uw woning op temperatuur te houden of om op te warmen. Om de huidige capaciteit te bepalen of om de capaciteit te bepalen van een nieuw aan te schaffen cv-ketel worden er capaciteitberekeningen gemaakt.De cv-ketel is de ketel van de centrale verwarming. Globale berekening van de capaciteit van de cv-ketel:
  • Inhoud van de woning * 80 Watt/m3.
  • Voorbeeld : Een woning van 300 m3 heeft dus een ketel nodig van ca. 300*80 = 24000 W (24 kW). Soms wordt 60 Watt/m3 gehanteerd omdat een aantal factoren een rol spelen (isolatie, tussenwoning e.d.).
Die 80 Watt moet vermeerderd of verminderd worden bij:
  • hoekwoningen en vrijstaande woningen met +20%
  • dubbelglas met -10% 
  • geïsoleerde muren met -10%
  • tussen twee woonlagen met -10%.
De meeste nieuwe ketels zijn HR-ketels, dwz. Hoog Rendement, wat zuiniger stoken mogelijk maakt.
Meestal wordt gebruik gemaakt van een gesloten toestel: de lucht die nodig is voor de verbranding wordt onttrokken uit de directe omgeving van het toestel maar niet uit de woonruimte ("pijpje naar boven").

Bron
Voor meer berekeningen ,zie de Ketelsprinter
http://www.ketelsprinter.nl/

Terug naar kennisbox