Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid zodra er asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd.

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit buikvlieskanker, mesothelioom (longvlieskanker) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn.

De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Sinds 2005 is het gebruik van alle soorten asbest verboden in de Europese Unie (EU).Hechtgebonden en losgebonden asbest
Er zijn 2 vormen van asbest:
  1.  hechtgebonden 
  2.  losgebonden asbest.
Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Daardoor komen er nauwelijks vezels vrij als het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt.
Bij losgebonden asbest zijn de asbestvezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, waardoor de gezondheidsrisico's veel groter zijn. Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Gebruik van asbest 
Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt: in het Rome van de oudheid gebruikten de Vestaalse maagden het voor hun lampenpitten. Karel de Grote had een tafelkleed van asbest dat hij tot verbijstering van zijn gasten in het vuur wierp na de maaltijd. Asbest is tot in de jaren '80 van de 20e eeuw veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Het werd bijvoorbeeld gebruikt in:
  • Asbestcement: onder meer gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien, bloembakken, warmhoudplaatjes enzovoorts. In deze toepassing zijn de vezels stevig gebonden en komen ze niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is. Het bewerken ervan wordt afgeraden.
  • Spuitasbest: is tot 1978 veel toegepast als brandwerend- en isolerendmiddel in schepen en gebouwen. Het is zeer kwetsbaar voor beschadiging en daardoor asbestvezel verspreiding.
  • Asbestkoord: als dichting voor kacheldeuren en stookketels.
  • Asbestisolatie: werd toegepast als brandwerende laag in onder meer vele gebouwen en schepen.
  • Vloerbedekking: onder vinylvloeren werd vroeger soms een asbestviltlaag aangebracht.
Vrijgekomen asbestvezels komen overal voor. In Nederland bevindt zich in agrarische gebieden in elke liter buitenlucht ongeveer 1 vezel, in grote steden 5 tot 10, en bij verkeerstunnels 40 tot 80 vezels per liter lucht. In gebouwen worden asbestconcentraties gemeten van 0 tot 50 vezels per liter lucht. De belangrijkste vezelbronnen zijn autoverkeer en sloopwerkzaamheden.
 
Voorschriften verwijderen asbest
Voor het verwijderen van asbest gelden strenge voorschriften. Het is vaak gevaarlijker om asbest op de verkeerde manier te verwijderen, dan om het te laten zitten. De gemeente kan de eigenaar van het materiaal met asbest dwingen om maatregelen te nemen. Dat kan gebeuren als zich in uw huis losgebonden asbest bevindt dat onvoldoende is afgeschermd.
 
Indien u vragen heeft om eventueel aanwezige asbest in uw bouwwerk c.q. woning te verwijderen kunt uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen naar aanleiding van uw wensen en onze bevindingen een passend advies naar u uitbrengen.
 
 
 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/wat-is-asbest-en-is-het-gevaarlijk-voor-mijn-gezondheid.html

Terug naar kennisbox