APK Woningen (APK-W)

Wat houdt een APK-W in?
Bij de APK-W (Algemene Periodieke Keuring Woningen) wordt de veiligheid cq betrouwbaarheid van gas-, elektra- en waterleidingen gecontroleerd, alsmede voorzieningen op het gebied van ventilatie in de woning. Deze inspectie gebeurt overeenkomstig de normen NEN 3140 / NEN1010 (elektra), NEN 1078 (gas) en de NEN 1087(waterleiding). Klik op de buttons uit het menu hierboven voor info over de diverse aspecten die bij een APK-W aan bod komen.

Waarom een APK-W?
Uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 1500 huishoudens, met een betrouwbaarheid van 95 procent, blijkt dat ruim 70 procent van de Nederlanders de APK voor woningen een goed idee vindt. Vooral vooroorlogse woningen in de particuliere huurmarkt behoren tot de risicogroep, aangezien hier vaker achterstallig onderhoud voorkomt dan bij nieuwere huizen.
De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar woning(en), dus ook voor de wooninstallaties. Energiebedrijven onderhouden gas- en elektriciteitsnetwerken slechts tot en met de meterkast.Elektra
Tijdens de inspectie van een elektrotechnische installatie volgens NEN1010 wordt gelet op de volgende zaken:
 • De toegepaste elektramaterialen.
 • Het aantal groepen.
 • Het aantal aansluitpunten per ruimte.
 • Beveiligingen, zoals de aardlekbeveiliging en smeltveiligheden.
 • De elektrische voorziening in de "natte ruimtes".
 • De zogeheten "aardpen".
 • De aard- en vereffeningsleiding.
 • De isolatieweerstand van de installatie.
 • De uitschakeltijd en -stroom van de aardlekbeveiliging.

Aardlekbeveiliging
Veel voorkomende gebreken in elektrotechnische installaties zijn het gevolg van defecte of foutief geplaatste aardlekbeveiligingen. De aardlekschakelaar heeft tot doel mensen en dieren te beschermen tegen elektrocutie als gevolg van een defect. Een aardlekschakelaar meet het verschil tussen de stroom die een installatie ingaat en de stroom die er weer uitgaat. Ligt dat verschil tussen de 15mA en 30 mA, dan schakelt de aardlekschakelaar de spanning van het betreffende dat deel van de installatie uit.

Gas
Bij twee van de tien Nederlandse huishoudens vormt de gasinstallatie een direct gevaar voor de bewoners. Dat blijkt uit een eerste serie van 200 keuringen door UNETO-VNI installateurs. Bij de APK W wordt de gastechnische installatie geïnspecteerd volgens de normen GAVO en NEN 1078. Hierbij worden de volgende zaken gecontroleerd:

 • De aanwezigheid van een drukmeetpunt bij de meter
 • De gasgebrekbeveiliging (bij een of meer toestellen zonder vlambeveiliging)
 • De ventilatie van ruimtes waarin zich een verbrandingstoestel bevindt (bijvoorbeeld een open keukengeiser)
 • De afvoer van de verbrandingsgassen
 • De conditie van de gasslang

Koolmonoxide
Wanneer er onvoldoende zuurstoftoevoer voor een verbrandingstoestel is, vindt onvolledige verbranding plaats. Daardoor komt het uiterst giftige en reukloze koolmonoxide vrij met alle gevaren van dien (klik op Ventilatie voor meer info).

Gasgebrekbeveiliging
Bij elke gastechnische installatie is gasgebrekbeveiliging voorgeschreven, tenzij de aangesloten toestellen zijn voorzien van een vlambeveiliging. Gasgebrekbeveiliging (ook wel B-klep genoemd) zorgt ervoor dat de gastoevoer direct wordt afgesloten als de gaslevering wegvalt.

Ventilatie
De lucht in onze woningen wordt dagelijks vervuild. Koken, douchen, roken en stoken zijn allemaal dagelijkse handelingen waardoor vocht (met als gevolg schimmels en huismijten) en allerlei schadelijke stoffen in de woning achterblijven. Voor wat de ventilatie betreft bestaat de APK-W uit:

 • Een optische controle van de algemene ventilatie van de woning.
 • De ventilatie van de ruimte waarin zich een verbrandingstoestel bevindt (bijvoorbeeld een open keukengeiser of de cv-ketel).

Schadelijke stoffen
Goede ventilatie zorgt ervoor dat schadelijke stoffen (die allerlei allergieën kunnen veroorzaken) uit de woning verdwijnen. Dan hebben we het ook over chemische stoffen die uit bouwmaterialen komen, zoals formaldehyde (uit spaanplaat) en radon (een gas dat uit beton en kalkzandsteen vrijkomt).

Koolmonoxidevergiftiging
Een verhaal apart is koolmonoxide, waaraan nog altijd jaarlijks zo'n tien mensen overlijden. Koolmonoxide komt vrij wanneer koolstofhoudende stoffen, zoals gas, kolen of hout, niet voldoende verbranden door gebrek aan zuurstof. Koolmonoxidevergiftiging treedt op in slecht geventileerde ruimtes en komt bijvoorbeeld vooral voor bij het gebruik van afvoerloze geisers. Niet voor niets besteedt Postbus 51 regelmatig veel aandacht aan het belang van doeltreffende woningventilatie.


Terug naar kennisbox