Woningcorporatie

Woningcorporaties maken zeer dynamische tijden door, het werkgebied is aan grote wijzigingen onderhevig. De traditionele rol, het verzorgen van goede en betaalbare woningen voor huishoudens, verandert in een hoog tempo. Door schaalvergroting, positionering, spreiding van risico’s, projecten gericht op de vrije sector en demografische ontwikkelingen neemt de complexiteit van het werk toe.

Vraagstukken met betrekking tot de waardeontwikkeling van portefeuilles, het optimaliseren van
exploitatiekosten, het uitponden van woningen en het opstarten van nieuwbouwprojecten stellen hoge eisen aan bestuurders en medewerkers van woningcorporaties.

PBS Vastgoed streeft er continu naar om door bundeling van de aanwezige specifieke kennis en competenties vernieuwende en duurzame oplossingen te bieden voor bouw-, huisvestings- en vastgoedopgaven.

Onderstaand vindt u een selctie van oplossingen die voor u intressant kunnen zijn. Kijk hier voor al onze oplossingen.