Makelaar

Onlangs heeft de NVM het kabinet gevraagd een zevental maatregelen te nemen om zodoende de woningmarkt in Nederland op gang te houden en de doorstroming te verbeteren. Dat is in het belang van alle Nederlanders. Een gezonde huizenmarkt zorgt er immers voor dat ook andere bedrijfstakken gestimuleerd worden. Juist om die reden kan het kabinet niet langer achterblijven.

PBS Vastgoed onderschrijft deze zienswijze en biedt u en uw opdrachtgevers praktische en betaalbare oplossingen om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van de woningen.

Onderstaand vindt u een selectie van oplossingen die voor u interessant kunnen zijn. Kijk hier voor al onze oplossingen.